Minuli četrtek je Anton Žumbar Svet šole in sodelavce seznanil, da po skoraj desetih letih ravnateljevanja nepreklicno odstopa z mesta ravnatelja.

Vzrok za odstop navaja zdravje in predvsem težo očitkov ter pritiskov od znotraj in zunaj, ki pa se v nobenem primeru  ne nanašajo na izvajanje učnega načrta (šola je namreč po uspehih šolarjev ter po beri priznanj z različnih tekmovanj v samem vrhu), poudarja Anton Žumbar,       pač pa na različne pritožbe, (večinoma anonimne), ki se nanašalo na šolsko prehrano, na delitev učencev po skupinah, na (po mnenju anonimžev)  nespodbudno šolsko okolje, na pritožbe nad zaposlenimi, a žal tudi nad neukrotljim obnašanjem nekaterih šolarjev.

Anton Žumbar je sicer profesor matematike in ima 37 let delovne dobe. Kot pravi, na šoli ostaja, a ne več kot ravnatelj. Do izbire novega ravnatelja bo funkcijo opravljal kot v.d. ravnatelja.