Osrednja občinska proslava ob Dnevu kuture je potekala na predvečer praznika. Pripravili so jo ormoški osnovnošolci s svojimi mentorji. Priznaja Franca Ksaverja Meška je prejelo kar 26 zaslužnih občanov.

Še pred začetkom proslave je pred vhodom Kulturnega doma obiskovalce s koncertom dočakal TROBILNI KVINTET GŠ Ormož.

Kulturni program ob slovenskem kulturnem prazniku so letos pripravili ormoški osnovnošolci s svojimi mentorji, še pred njihovim nastopom pa je spregovoril slavnostni govornik – podžupan
Branko Šumenjak, ki je v svojem govoru skozi številne citate iz del Prešerna in Cankarja izpostavil pomen slovenske kulture, ki je temelj slovenstva. Prav s pomočjo številnih besedotvorcev se je namreč skozi zgodovino ohranjal slovenski jezik, in se kovala slovenska zavest, je poudaril govornik.
Nato je podžupan Branko Šmenjak podelil tudi priznanja – plakete Franca Ksaverja Meška. Komisija za odlikovanja in priznanja jih je letos namenila 26-tim občanom, ki se razdajajo na področju kulture. Za pet let delovanja oziroma bronasto plaketo je prejelo 13 občanov, 13 občanov pa je za 10-letno delovanje na področju kulture prejelo srebrne plakete.
Zelo domiseln in pester pa je v nadalevanju bil program osnovnošolcev, ki ga je v sodelovanju z ostalimi učetelji pripravila Mateja Meško. Najprej so nastopile baletke, sicer članice šolske baletne skupine, ki so se izkazale tudi kot recitatorke; razmišljanju o življenju, prijateljstvu in ljubezni pa dodale tudi izrazni ples, ki včasih pove še več kot besede. Nastopila je tudi šolska Orffofa skupina pod vodstvom Alenke Šalamon, violinistke in flavtistke – sicer učenke Glasbene šole Ormož so s svojimi nastopi popestrile vse povedano; nič manj pa niso navdušila tudi dekleta recitatorskega krožka – s Prešernovimi verzi in z izbranmi razmišljanji o medčloveških odnosih, o dajanju – pa tudi jemanju – eno in drugo je namreč dokaz vzajemnosti in dorih odnosov med ljudmi.
Kot posebna gosta pa sta nastopila tudi sopranistka Andreja Klinc in harmonikar Janez Munda. …..
KP