Projekt »Predelava in trženje ekološke senene govedine” uspešen na PRVEM javnem razpisu za nepovratna sredstva iz Kmetijskega sklada (LAS UE ORMOŽ)

Med operacijami Lokalne akcijske skupine (LAS) Upravne enote Ormož, ki so letos bile potrjene s strani agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja je bil uspešen tudi projekt »Predelava in trženje ekološke senene govedine«, ki ga skupaj izvajajo: ekološki kmetiji Zadravec in Kosec ter Turistična kmetija Hlebec. Svoje delovanje so predstavili na tiskovni konferenci v torek: Začetek uspešne zgodbe dveh podjetnih mladih prevzemnikov kmetij Mateja Zadravca iz Miklavža pri Ormožu in Boštjana Kosca iz Malega Brebrovnika sega v leto 2008, ko sta sklenila, da bosta s prodajo ekološke govedine skupaj stopila na trg, vedoč, da jima bo v pomoč skupna promocija, gotovo pa bosta le skupaj lahko zagotovila dovolj mesa, ki bo zadovoljeval vse številčnejše, a tudi vse bolj zahtevne kupce. V desetih letih skupnega delovanja se je izkazalo, da sta na pravi poti. V letu 2016 sta se kmetiji Zadravec in Kosec povezali še s Turistično kmetijo Hlebec na Kogu, z namenom še večje prepoznavnosti in izkoriščanja kulinaričnega potenciala, ki jo ima senena ekološka govedina. Vsi trije nosilci so kmalu prepoznali dodano vrednost povezovanja in začeli sodelovati pri organizaciji in trženju turističnih produktov iz lokalno pridelane senene eko-govedine. Svojo konkurenčno prednost partnerji želijo ohraniti oziroma vzdrževati tudi v bodoče, tako s kvalitetno embalažo kot novimi oblikami pakiranja (na primer: vakuumsko pakiranje svežega mesa), kmalu pa bodo registrirali tudi novo … Nadaljujte z branjem Projekt »Predelava in trženje ekološke senene govedine” uspešen na PRVEM javnem razpisu za nepovratna sredstva iz Kmetijskega sklada (LAS UE ORMOŽ)