Tudi letos bo posebna komisija, ki jo sestavljajo člani HOTRI-TURISTIČNEGA DRUŠTVA ORMOŽ (Metka Lešničar, Nevenka Korpič, Anita Bolčevič, Lojzek Škrjanec) na pobudo Krajevne skupnosti Ormož ocenjevala urejenost okolja. Letos bodo ocenjevali urejenost BALKONOV in TERAS. (Ocenjevali bodo elemente, ki so jasno vidni: izbira in zasaditev balkonskega cvetja, oskrba in nega rastlin ter videz balkona v celoti).

Ocenjevanje bo potekalo v času od 25.junija do 25.avgusta. Rezultate bo komisija objavila v času KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS ORMOŽ.

Naslovna fotografija: Majda Borko, KS ORMOŽ