Zgodovina/razvoj

1991
» “Prlekija” d.o.o. Ljutomer – ponudba za izgradnjo kabelske televizije v mestu Ormož
» 1. seja iniciativnega odbora za izgradnjo kabelske televizije
» Ogled sistema kabelske televizije v Ljutomeru
» Krajevna skupnost Ormož prevzame investicije v izgradnjo kabelske televizije v Ormožu. Imenovan je gradbeni odbor. Takoj po ustanovitvi odbora steče akcija podpisovanja pogodb z 285 naročniki
» Sklenjena pogodba o izvedbi del z podjetjem “Prlekija” d.o.o. iz Ljutomera v investicijski vrednosti 3,733.866,00 din (takrat veljavna valuta)
» Obvestilo naročnikom, da se pristopi izgradnji kabelskega sistema
» Pričetek del v Vinarski ulici
» Najem prostorov za postavitev glavne postaje v podstrešnih prostorih stanovanjskega bloka Ptujska 2a
» Izdano lokacijsko dovoljenje
1992
» Izdano gradbeno dovoljenje
» Aneks k pogodbi z izvajalcem (obročno odplačevanje)
» Prekinitev pogodbe s “Prlekijo” d.o.o. in obračun do takrat opravljenih del: 177.736 DEM (takrat veljavna in uporabljena valuta za obračun)
» Sklenjena pogodba s podjetjem “Signal” Ljutomer za dokončanje del – 97.536 DEM
» Zaključek del na sistemu
» Zapisnik o primopredaji izvedbenih del
» Opravljen tehnični pregled sistema
» Ugotovitev, da je naročnik dolžan izvajalcu 50.000 DEM, dogovor, da “Signal” Ljutomer prevzame KTV sistem Ormož v upravljanje za dobo 2 leti.
» Izdan certifikat o ustreznosti sistema s strani RTV Slovenija
1993
» Ponudba za širitev sistema na področje vasi Pušenci in Frankovci
» Pogodba o izvedbi izgradnje kabelskega sistema v vaseh Pušenci in Frankovci – 82 naročnikov
» Gradnja sistema v vaseh Pušenci in Frankovci zaključena
1994
» Izdano uporabno dovoljenje za sistem kabelske televizije Ormož
» Ustanovna seja – ustanovitev zavoda “Kabelska televizija Ormož”
1995
» Registracija Zavoda na Registrskem sodišču Ptuj
» Zbor naročnikov:
-Konstituiranje zavoda
-Izvolitev Sveta zavoda
1996
» Zavod prične z delom kot samostojna pravna oseba