V mesecu septembru KS ORMOŽ praznuje svoj praznik. Žal so letos zaradi ukrepov za zaščito pred COVIDOM19 vse prireditve odpadle, kljub temu pa sta komisiji za ocenjevanja okolja in priznanja Krajevne skupnosti svoje delo opravili, tako je v petek v Beli dvorani grajske pristave potekala slovesnost na kateri so dobitnike priznanj za leto 2019 tudi predstavili.
Po oceni komisije, ki so jo sestavljale Anita Bolčevič, Nevenka Korpič in Metka Lešničar, so priznanja za urejenost okolja v letu 2020
prejeli: Marija Štuhec, Spodnji Ključarovci 10; Pavla Kovačič, Lešnica 25b; Darinka Grlica Dobrava 3; Družina Plavec Loperšice 74a; Petra Trstenjak, Frankovci 20; Irena Šterman, Ljutomerska cesta 11, Ormož; Zofka Luknar, Pušenci; Anica Šterman Pavlovci 31; Zdenka Slana, Hardek; Helena Horvat s Huma; Alojz Horvat Litmerk 4a; Mirko Majč iz Ormoža.

Priznanja s knjižno nagrado mlajšim krajanom ali skupinam krajanov do 18 let, za izjemne dosežke v šoli in na drugih področjih, na katerem so mladi izstopali in na tak način obogatili življenje KS Ormož, so prejele:

Izza Korpar
Aurora Nedog
Ivona Nedog
Dina Grabovac
Ema Šoštarič, učenke OŠ Ormož in
dijakinja Gimnazije Ormož Ana Zemljič

Priznanja KS ORMOŽ, ki se podeljujejo krajanom, drugim posameznikom, zavodom, podjetjem, društvom, klubom, združenjem in drugim skupinam ljudi, za pomembne dosežke, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ljudi, razvoju in ugledu KS Ormož, pa so prejeli:

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, kot ustanova, ki poleg svojega osnovnega poslanstva ponuja tudi številne izobraževalne in družabne dejavnosti za vse generacije, se povezuje s šolami ter drugimi ustanovami. Še posebej pa se je knjižnica, kot PRVA v Sloveniji v času karantene izkazala s pošiljanjem knjižnega in ostalega gradiva svojim bralcem po pošti na dom.

Profesorica Likovne umetnosti Janja Rudolf za požrtvovalno vzgojo mladih umetnikov, za sodelovanje v številnih mednarodnih projektih in za mentorstvo dijakom na različnih tekmovanjih in pri sprejemnih izpitih ter za mnoge scenske ideje na različnih prireditvah.

Župnijska KARITAS Ormož za 10 letno aktivno delo na področju pomoči potrebnim. Gre za skupino desetih ljudi, ki deluje pod vodstvom Vilme Trop, ki so se izkazujejo z razdeljevanje hrane, oblačil in podobne pomoči ter z obiski starejših na domu.

in Peter Kirič, direktor Javnega zavoda za informiranje (RADIO PRLEK), za izčrpno poročanje v času najhujše korona-krize. Za sprotne izčrpne informacije o stanju na terenu, posredovanje nasvetov in ukrepov za zaščito pred virusom, kar je bilo ključnega pomena, da se bolezen v Ormožu ni razbohotila.

Krajevna skupnost Ormož je na petkovi slovesnosti, podelila tudi najvišja priznanja – PLAKETE KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ. Plakete se podeljujejo krajanom – posameznikom, zavodom, podjetjem, društvom, klubom, združenjem in drugim skupinam ljudi, za izjemne dosežke in življenjsko delo, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ljudi, razvoju in ugledu KS Ormož. Plakete za leto 2019 so prejeli:

Metka Lešničar, za aktivno delo v mnogih pomembnih društvih v KS Ormož. V OZRK in v TD, kjer se je izkazala kot soorganizatorka Pustnih karnevalov, Martinovanja, kot članica Aktiva kmečkih žena pri številnih razstavah. Aktivno deluje tudi kot članica Komisij za ocenjevanje okolja in ocenjevanje potic, najboljši »prleški pisker« in drugo. Kot učiteljica je tudi mentorica etno skupini GUDALO, ki žanje navdušenje tako na nastopih v domačem okolju, kot drugod.

Lidija Ruška, enologinja, ki v teku let svojega aktivnega udejstvovanja na področju enologije, ime ormoških odličnih vin ponesla v svet. Z enološkim nasveti še vedno pomaga številnim vinogradnikom in deluje kot degustatorka ter članica komisij za ocenjevanje vina.

Marjan Kukovec – planinec in dolgoletni predsednik Planinskega društva Ormož, ki je ljubezen do planin in gora privzgojil številnim mladim rodovom, prirejal planinske tabore, pohode, izlete, kjer deluje kot vodnik in mentor.

Marijan Premuš – sodelavec KTV ORMOŽ (obrazložitev, ki je bila predložena Komisiji za priznanja na KS ORMOŽ, objavljamo v celoti):


Marijan Premuš je človek, ki zadnja leta zgodovino Ormoža in okolice zapisuje v digitalno obliko, kar pomeni, da ves video material posnet v 25-tih letih, od kar deluje TELEVIZIJA ORMOŽ , spreminja v trajno obliko, ki bo nekoč gotovo predstavljala neprecenljiv zapis spominov na dogodke tod okrog. Njegovo požrtvovalnost bodo verjetno lahko razumeli le tisti, ki se spoznajo na postopke video tehnologij in razvoj le-teh skozi čas. Marijan starih posnetkov samo ne presnemava, pač pa jih tudi obdeluje (tako zvok kot sliko) in jih pretvori v najsodobnejšo obliko video zapisov. Gre za več tisoč ur dela, saj je TELEVIZIJA ORMOŽ v 25-tih letih ustvarila bogat arhiv in v bistvu neprecenljivo bogastvo video zapisov številnih dogodkov in življenja Ormožanov in okoličanov.
Marijan digitalizacijo opravlja doma, na svojih aparaturah in na svoje stroške ter popolnoma brezplačno – enostavno »v dobro« Ormoža in zanamcev, ki jih bo nekoč gotovo zanimala zgodovina domačega kraja. Marijan Premuš je v svoji aktivni delovni dobi, honorarno opravljal tudi dela in naloge direktorja Kabelske televizije Ormož, ki takrat ni delovala samo kot medij, pač pa tudi kot kabelski operater. Kot direktor je veliko truda in skrbi vložil v posodobitve in širjenje kabelskega sistema, sploh pa je veliko delal na popularizaciji Kabelske televizije Ormož kot medija.
Danes, ko je upokojen, pri Kabelski televiziji Ormož deluje kot glasbeni urednik. Še naprej navezuje stike z različnimi glasbenimi produkcijami, tako da si je na sporedu KTV ORMOŽ vsak dan možno ogledati najnovejše videospote ali kakšnega izmed koncertov drugih produkcij, tako slovenskih kot hrvaških.
Od vsega pa mu še največja zahvala gre za vso delo in trud, ki ga namenja digitalizaciji bogatega arhiva naše domače televizije. Menimo, da gre za veliko delo, za Ormož in okolico neprecenljive vrednosti, zato si Marijan Premuš zasluži plaketo KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ za leto 2020.

Priznanja in plakete so zaslužnim krajanom podeljevali podžupanja Občine Ormož Irma Murad, predsednik KS Ormož, Vlado Hebar in predsednik komisije za podelitev priznanja in nagrad KS Ormož, Slavko Petek. Slovesnost so popestrili učenci glasbene šole Ormož, spregovorili pa Vlado Hebar, Irma Murad in Slavko Petek. Slovesnost je povezoval Peter Kirič.

Slovesnost si boste lahko ogledali na programu KTV ORMOŽ v petek, 19. septembra ob 20.uri, ponovitve bodo v soboto in nedeljo ob 10.uri.