Ormoški občinski svet se letos še ni sestal na seji, tudi v februarju seje ne bo. Radio Prlek je poročal, da župan Alojz Sok pravi, da potrebe po sklicu seje ni bilo, in da občinska uprava v tem času pripravlja Odloke za ureditev gospodarskih javnih služb, saj se je zakonodaja temeljito spremenila. Tako bo naslednja seja Občinskega sveta šele 7.marca.