Zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh je tudi ena ključnih nalog policije. V skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa policisti ob začetku vsakega šolskega leta izvajamo ustaljene aktivnosti, s stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh pa dodatno prispevamo k umirjanju prometa. Ob tem opozarjamo, da naj bo skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti, še toliko večja. Predvsem prvošolčki še ne poznajo vseh nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolskih poteh in v vsakdanjem prometu. Prav tako učenci, ki se po dolgih počitnicah razigrani vračajo v šolske klopi, še niso pozorni na obnašanje v prometu. Ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti ali oddaljenosti avtomobila, zato moramo za njihovo varnost poskrbeti predvsem drugi.

Pripravila:

Mitja Tramšek, policist I

in Edvard Cvetko, komandir