Pravila za oglaševanje na programu KTV ORMOŽ – lokalne volitve 2022

Uredništvo lokalne televizije KTV Ormož skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila za izrabo prostora na lokalni televiziji KTV Ormož v času lokalnih in županskih volitev, ki bodo potekale 20. Novembra 2022, ter drugi krog volitev županov, če bo to potrebno, v nedeljo 4. Decembra 2022.

V programu KTV Ormož bomo predvolilno dogajanje spremljali v skladu z vsebinsko zasnovo programa in v okviru profesionalnih novinarskih načel. Nobena kandidatna lista, stranka oziroma kandidat ne bo v prednostnem položaju. V celoti bomo spoštovali določila zakona o volilni kampanji.

Z namenom obveščanja občank in občanov bomo na lokalnem programu KTV Ormož volilno kampanjo in priprave na lokalne ter županske volitve 2022 spremljali po lastni presoji in skladno z neodvisno uredniško politiko KTV Ormož, ter novinarskimi standardi, pri tem pa bomo v največji možni meri poskušali upoštevati enakopravno in uravnoteženo zastopanost vseh županskih in svetniških kandidatov, političnih strank, list in morebitnih drugih predlagateljev oz. samostojnih kandidatov.

Na lokalnem programu KTV Ormož, v času volilne kampanje političnim strankam, listam in samostojnim kandidatom oz. kandidatkam ter njihovim organizacijam ne bomo nudili prostora za brezplačno promocijo, predstavitev kandidatov, list in programov, niti ne bomo brezplačno objavljal strankarskih razglasov, pozivov, izjav za javnost, napovedi shodov in dogodkov, stališč ter drugih uradnih dokumentov in podobnih vsebin, vključno s pismi bralcev, ki nam bodo posredovane z namenom volilne propagande.

Brezplačno bomo nudili političnim strankam eno tiskovno konferenco za predstavitev županskega kandidata, kandidatov za občinski svet, ter svet krajevne skupnosti.

Vsi kandidati, stranke in liste oz. organizatorji volilnih kampanj bodo imeli pod enakimi pogoji možnost zakupa oglasnega prostora po veljavnem ceniku objavljenem na video straneh KTV Ormož spletni strani KTV Ormož.

Volilna pravila smiselno prirejena veljajo tudi za spletno stran www.ktv-ormoz.si.

Glavni urednik KTV Ormož:
Anton ŠALAMON