Ponedeljek, 04.02.2013
09.00: Ptuj v pustu
16.00: Iz našega konca: ŠPORT
19.30: Ptuj v pustu
20.05: Iz našega konca: MED NAMI POVEDANO:
Natalija Volmut (predsednica TD Podgorci)
21.00: Izbor CaTV GORIŠNICA:
Kronika Gorišnice
22.05: Posnetek otvoritvene povorke mednarodnega EtnoFesta 2013

torek, 05.02.2013
09.00: Ptuj v pustu
10.00: Iz našega konca:
MED NAMI POVEDANO:
Natalija Volmut (predsednica TD Podgorci)
13.00:Posnetek otvoritvene povorke mednarodnega EtnoFesta 2013
16.00: Iz našega konca:
MED NAMI POVEDANO:
Natalija Volmut (predsednica TD Podgorci)
19.00: Kronika PETV PTUJ
19.30: Ptuj v pustu
20.05: IZ ARHIVA:
Kurentova svadba
(glasbeno-gledališki spektakel)

Sreda, 06.02.2013
09.00: Ptuj v pustu
15.00: Kronika Ptuja PeTV
16.00: Izbor CaTV Gorišnica
Kronika Gorišnice
19.30: Ptuj v pustu
20.05: Iz našega konca:
ŠPORT

Četrtek, 07.02.2012
09.00: Ptuj v pustu
16.00: Iz našega konca: ŠPORT
19.30: Ptuj v pustu
20.05: Iz našega konca: AKTUALNO
Tiskovna konferenca (Priprave na ormoški pustni karneval)
21.00: Iz našega konca:
UTRIP ORMOŽA (informativna oddaja)
22.10: POLKA MAJOLKA
Petek, 08.02.2012
09.00: Ptuj v pustu
10.00: Iz našega konca:
UTRIP ORMOŽA (informativna oddaja)
16.00: Iz našega konca:
UTRIP ORMOŽA (informativna oddaja)
18.30: POLKA MAJOLKA
19.30: Ptuj v pustu
20.05 Posnetek občinske proslave ob kulturnem prazniku
21.35: Iz našega konca: ŠPORT

Sobota, 09.02.2012
09.00: Ptuj v pustu
15.00: Kronika Ptuja PeTV
16.00: Izbor iz CaTV Gorišnica
Kronika Gorišnice
18.00: Iz našega konca:
UTRIP ORMOŽA (informativna oddaja)
19.30: Ptuj v pustu
20.05: Proslava ob kulturnem prazniku (KD Osluševci)
21.00: Iz našega konca: ŠPORT

Nedelja, 10. 02.2012
08.00: Ptuj v pustu
 09.00: Iz našega konca:
MED NAMI POVEDANO:
Natalija Volmut (predsednica TD Podgorci)
10.00: Posnetek 20.seje Občinskega sveta Ormož 2.del
15.00: Proslava ob kulturnem prazniku (KD Osluševci)
16.00: Posnetek občinske proslave ob kulturnem prazniku
18.00: Iz našega konca:
UTRIP ORMOŽA (informativna oddaja)
19.10: Iz našega konca: ŠPORT
20.00: Ptuj v pustu