Občinski svet Ormož se je danes sestal na svoji 23.redni seji.  Med drugim so se strinjali s spremembami in dopolnitvami Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Ormož. Gre za akt, ki na področju gradnje objektov uveljavlja pravila glede sorazmernega plačila stroškov komunalne opreme, ki jih Občini mora poravnati investitor, kar je tudi pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ker pa je na področju gradnje kanalizacijskega omrežja prišlo do  sprememb, ki jih je treba uvrstiti v program opremljanja, je potrebno dosedanji Odlok spremeniti oziroma dopolniti.  Glede na veljavni Odlok bo tako po novem za 500 kvadratnih metrov veliko zemljišče za gradnjo stavb  potrebno plačati 0,61 odstotka več.

Sprejeli so tudi ODLOK o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini. Gre za enkratno denarno pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem, kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega. Gre za mlade občane stare do 34 let. Za mlado družino se šteje družina vsaj z enim otrokom, v kateri ni nobeden star več kot 34 let.  Višina subvencije bo znašala 40% od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade in 50% za mlade družine.

V nadaljevanju so se strinjali še s predlaganim Pravilnikom o štipendiranju dijakov Gimnazije Ormož, ki pomeni enega izmed ukrepov za zvišanje števila dijakov v ormoški gimnaziji in je v veljavi že od leta 2014. Z novim Pravilnikom pa razširjajo pravico do štipendije za vse dijake ormoške gimnazije, tudi za tiste, ki nimajo stalnega bivališča v občini Ormož.  Štipendiranje dijaka občino stane  od 804,67  do 1.097, 28 evrov na leto. (V letu 2016 je to skupaj znašalo 114 tisoč evrov, v letu 2017 pa 121 tisoč.)  Za vsako nezapolnjeno mesto v programu splošne gimnazije sicer občina nameni  3.164,03,  v programu predšolske vzgoje pa 3.446, 23 evrov na leto.

Ob zahtevi, da se položaj ormoškega Zdravstvenega doma ne spremeni pa so podprli  tudi gradnjo URGENTNEGA CENTRA na Ptuju in soglasno sprejeli sklep, da občina za ta namen  v proračunu za leto 2018 zagotovi 35.599,00 evrov. Kar pomeni 2,8 evra na prebivalca občine Ormož (12.714 prebivalcev).  Občine v Spodnjem Podravju so namreč s strani Splošne bolnišnice Ptuj dobile pobudo za sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju. Ta je  pred leti brez utemeljenega razloga izpadel iz sistema gradnje urgentnih centrov v Sloveniji.  Tako so pripravili projekt in občine v Spodnjem Podravju pozvali k sofinanciranju izgradnje urgentnega centra na Ptuju oziroma k zbiranju manjkajočih 609 tisoč evrov lastnih sredstev, ki so pogoj, da bo država financirala gradnjo UC tudi na Ptuju.   Občine bi tako skupaj na tak način zbrale 400 tisoč evrov (po prebivalcu 2,8 evra). Celotna investicija je sicer ocenjena na 3,5 milijonov evrov.