V Cvetkovcih so se sinoči na zboru veteranov, ki je najvišji organ Združenja, srečali člani OZVVS Ormož. Zbor služi odločanju o celoletnem delu in finančnem načrtu ter potrditvi zaključnega računa OZVVS. Poleg tega si na zboru sami, po lastni volji izvolijo svoje vodstvo in predstavnike v Pokrajinski odbor in v organe ZVVS. Na Zboru si postavijo tudi pravila delovanja OZVVS in ostalih organov, ki delujejo v organizaciji. »Vse to in še veliko drugih razlogov nam nalaga posebno odgovornost, da svoj letni zbor veteranov pripravimo kot najpomembnejši dogodek, ki mu vselej želimo dodati pridih svečanega dogodka na katerem se spoštljivo obrnemo drug k drugemu, si rečemo velik hvala za prispevke k uspehom in si s popotnico čistih računov zagotovimo čim boljše izhodišče za dobro delo tudi v naslednjem letu«, je pojasnil predsednik OZVVS Miran Fišer in dodal: »Predsedstvo OZVVS Ormož se je odločilo za Cvetkovce in tako, kot vsa leta doslej, poiskalo kraj izvedbe zbora veteranov, da smo prisotni v vseh delih območja našega delovanja in smo še bolj blizu članom. Dušan Bombek, Ivan Puklavec in Zdravko Petek so kot Organizacijski odbor OZVVS Ormož za pripravo Zbora veteranov poskrbeli, da je bilo v Cvetkovcih vse pripravljeno za tekoče delo in dobro počutje udeležencev in gostov. Vodstvo OZVVS Ormož je vsem zaželelo iskreno dobrodošlico in jim vročilo Zbornik OZVVS Ormož 2018.

Ob začetku Zbora veteranov OZVVS Ormož je prisotne nagovoril predsednik Miran Fišer in pozdravil goste. Med gosti so bili: častni član dr. Jurij Ferme, Venčeslav Ogrinc, podpredsednik ZVVS, Vlado Žgeč PO ZVVS VŠP, predstavniki OZVVS Ptuj, Ruše, Maribor in Pomurja in Ljutomer, delegacija PVD SEVER – Ormož, Stanko Jurkovič, predsednik OZSČ Ormož, Aljoša Vodnik, predsednica ZZB za vrednote NOV Ormož in Mirko Cvetko, župan Občine Sveti Tomaž

Lanski Zbor veteranov je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Kosi Joža, Ivan Lukman, Joža Rakuša. Častno dejanje sta izvedla Franc Puklavec in Tonček Murad, praporščak na Zboru veteranov pa je bil Miran Petek. Po izvolitvi delovnih organov Zbora, so veterani prisluhnili poročilo o delu združenja v letu 2018, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora ter poročilo verifikacijske komisije.

Predsednik OZVVS Ormož Miran Fišer je izpostavil: »V letu 2018 smo izjemno zadovoljni saj smo z izvedbo 68 dogodkov, izpolnili svoja pričakovanja in ambicije, prispevali k ugledu ZVVS, krepili sodelovanje z Občinami Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, delali z mladimi, tesno sodelovali z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami in uresničevali zaupanje članov OZVVS Ormož. Po vsebini smo vse dogodke iz letnega načrta dela namenili ohranjanju spomina na vse veterane, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni leta 1991, prav tako smo vsebine z družabnega, rekreativnega in športnega področja namenili krepitvi prijateljstva vseh generacij domoljubov. Ne glede na obseg izvedenih dogodkov in njihov odmev v medijih ter v javnosti nasploh, je potrebno poudariti, da smo veterani tudi v letu 2018 v delovanje svoje organizacije vgradili izjemno veliko srčnosti in prostovoljnega dela«.

Na Zboru so sprejeli načrt dela za leto 2019, predsednik OZVVS Ormož Miran Fišer je podal zamisel plana dela v katerem je izpostavil cilje med katerimi je v ospredje postavil krepitev OZVVS, ohranjanje spomina na dogodke 90/91 – obeležitev obletnic vojne za Slovenijo, krepitev domoljubja in bojevniških tradicij slovenskega naroda, skrb za članstvo OZVVS in statusne ter socialne pravice in mednarodno povezovanje z veterani iz Hrvaške.

Z letnim načrtom so se zavezali k okrepitvi dela veteranskega kluba, kjer bodo v lastnih prostorih izvedli več družabnih in športnih aktivnosti, obsežen program sodelovanja z osnovnimi šolami in Gimnazijo Ormož, povezovali bodo zbiratelje militarij in širši javnosti predstavili delovanje TO in milice leta 1991.

OZVVS Ormož bo še naprej povezovala udeležence vojne za Slovenijo 1991 z območja Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Zavzeto bodo delovali v Vzhodnoštajerski pokrajini in širše. Vključevali se bodo v program vojaško strokovnega izobraževanja in strokovnih ekskurzij ter sodelovanje delegacij in praporščakov na prireditvah OZVVS v VŠP. Na področju obveščanja javnosti bodo še naprej sodelovali z mediji Radio Prlek, KTV Ormož, Štajerski tednik, izdali svoj zbornik in urejali svojo Facebook stran.

Sodelovanje z občinami Ormož, Središče ob Dravi, Sv. Tomaž bodo negovali, kot pomembno področje delovanja OZVVS. Prav tako bodo v smislu posebnega področja dela, skrbeli za sodelovanje s Slovensko vojsko ob njihovih prireditvah v vojašnicah, skrbeli za obiske pripadnikov Centra vojaških šol v Ormožu, sodelovali z Vojaškim muzejem SV, sodelovali s Policijsko postajo Ormož, z Mejno policijo in PVD SEVER bodo izvedli pohod braniteljev meje ter srečanja veteranov in krajanov v KS Kog ob Dnevu državnosti. Na pobudo članov ZZB za vrednote NOV Ormož se bodo vključili v obeleževanje 100 obletnice rojstva ormoškega rojaka in prvega komandanta TO Slovenije Bojana Polaka Stjenke.
Sodelovanje s hrvaškimi veterani domovinske vojne iz Koprivnice so načrtovali na spominskih in športnih prireditvah doma in pri sosedih v Koprivnici.

OZVVS Ormož bo v 2019 organizirala spominske in športne prireditve, prav tako se bodo ormoški veterani udeleževali športnih, kulturnih prireditev na katere jih bodo povabile sosednje OZVVS, veteranske in domoljubne organizacije. Ker je OZVVS Ormož po načelu kroženja, na vrsti za organizacijo Veteranskih športnih iger VŠP, so se zavezali k izvedbi iger.

Med večje prireditve, ki jih bo OZVVS Ormož pripravila v letu 2019 so: pohod Braniteljev meje Kog – Središče ob Dravi v aprilu, srečanje braniteljev meje v juniju, tekmovanje v streljanju z zračno puško za memorial »Zvonka Meška« v Svetem Tomažu in Središču ob Dravi, tekmovanje v ribolovu s plovcem v Ormožu ter šahovska srečanja s sosednjimi OZVVS. Udeleženci Zbora veteranov so predlog Plana dela za 2019 soglasno potrdili.

Po celoletnem uspešnem delu so podelili Zahvalo za prispevek k negovanju spomina na vojno za Slovenijo in sodelovanje z OZVVS Janko Korparju, PVD SEVER – Ormož in OZSČ Ormož.

Na Zboru veteranov so odločili tudi, da višina članarine ostane enaka kot do sedaj, potrdili so Mirana Fišerja in Dušana Bombeka za delegata za Glavni zbor ZVVS.

Zbrane na zboru veteranov OZVVS Ormož so pozdravili župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko, podpredsednik ZVVS brigadir Venčeslav Ogrinc, predsednik PO ZVVS VŠP in OZVVS Ptuj polkovnik Vlado Žgeč, predstavniki OZVVS Maribor, Ljutomer in Ruše, predsednik OZSČ Ormož praporščak Stanko Jurkovič in predsednica OO ZZB NOV za vrednote NOB Ormož Aljoša Vodnik.

Ob zaključku se je predsednik OZVVS Ormož Miran Fišer za uspešno in nemoteno izvedbo Zbora veteranov zahvalil zaposlenim v gostišču Ozmec v Cvetkovcih, ki so poskrbeli za urejen prostor in pogostitev. Zahvalil se je tudi veteranom, ki so poskrbeli za nemoten potek veteranskega druženja Ivanu in Francu Puklavcu, Zdravku in Miranu Petku, Dušanu Bombeku, Ivanu Lukmanu in Tončku Muradu, Božu Jaušovcu, Milanu Hedžetu, Branku Škrinjarju, Danilu Štabucu in Milanu Aufliču, Jožetu Rakuši in Jožetu Kosiju. Zahvalil se je tudi za Častno dejanje, ki sta ga izvedla Tonček Murad in Franc Puklavec.

Po zaključku uradnega dela Zbora veteranov OZVVS Ormož so veterani in gostje ostali na prijateljskem druženju in obujali spomine na vojno za Slovenijo 91 ter si skupaj ogledali projekcijo slik iz bogatega nabora lanskih aktivnosti, ki so jih v svoje fotografske naprave ujeli: Zdravko Petek, Franc in Ivan Puklavec, Milan Zorjan in Miran Fišer.

Naj ne bo pozabljeno!

Tekst in fotografije: Miran Fišer