Uro pred 18.sejo ormoškega Občinskega sveta ( v ponedeljek) je opozicija oziroma Klub svetnikov Civilnega gibanja za etično in osveščeno občino Ormož Sonce Prlekije in Liste za razvoj občine Ormož
sklical novinarsko konferenco, kjer so povedali, da – po njihomem menju – Občinski svet deluje v nasprotju s poslovnikom, ter da se smatrajo kot žrtve znanih dogodkov v zvezi z grobim kršenjem Poslovnika Občinskega sveta, in da župan z njihovim svetniškim klubom obračuva tudi tako, da jim onemogoča (v nasprotju Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov) plačilo poštnine in tiska gradiva, s katerim so želeli komunicirati s prizadetimi volilci in jih opozoriti na posledice neodgovornega in nezakonitega ravnanja župana in občinskega sveta.
Namen tiskovne konference pa je bil tudi, da predstavijo svoja stališča do predlogov proračuna za leti 2013 in 2014. Prepričani so namreč, da so se predlagatelji odločili za dvoletni proračun v najmanj primernem času, in da so v ozadju politični motivi. Vili Trofenik pravi, da imajo predlagatelji še vedno očitne težave z definiranjem občinskih prioritet in obveznim opredeljevanjem ciljev pri posameznih proračunskih izdatkih; še vedno pa – po njegovem mnenju – ne vedo, kaj so to namenski prihodki:

KLIKNI NA IME:
ViliTROFENIK_tiskovna12nov2012