V ponedeljek popoldne (5.oktobera) se bo ormoški občinski svet sestal na izredni seji. Svetniki bodo obravnavali in sprejemali Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra letos. V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem se Odlagališče nenevarnih odpadkov Dobrava konec letošnjega leta zapira in tako je na deponiji možno odlagati le do 31. decembra. Glede na prvotni plan elaborata za leto 2015 se je količina odloženih odpadkov zmanjšala, kar pomeni, da je bilo realizirano le 17,98% od planiranih količin odloženih odpadkov. Na odlagališču je še nekaj neizkoriščenega prostora, zato je občinskemu svetu predlagano znižanje cene za odlaganje. Ta bi predvidoma naj – do zapolnitve odlagališča – privabila dovoz odpadkov iz drugih koncev Slovenije.