Občinski svet občine Ormož se je minuli ponedeljek sestal na DRUGI redni seji. Med točkami na dnevnem redu je bila tudi obravnava Predloga proračuna občine Ormož za leto 2015:

Še pred seznanitvijo predloga občinskega proračuna so po hitrem postopku obravnavali predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014. Gre za blizu 113 tisoč evrov za sanacijo plazov in poškodb na javnih poteh ter lokalnih cestah. Postavke je natančno predstavil vodja oddelke za finance Mirko Šerod. Proračun znaša slabih 17 miljonov od tega bo več kot polovica namenjena investicijam:
Med temi se bo uredilo vsaj 13 kilometrov cest, kat znaša okrog 1,3 milijona evrov; 500 tisoč bo šlo za dokončanje gradnje kanalizacije v Ivanjkovcih; 1,2 milijona evrov za gradnjo vrtca v Veliki Nedelji, 170 tisoč evrov za gradnjo ZD v Ormožu, 133 tisoč za ureditev Košarkine hiše na Kogu, 25 tisoč za dela na zgradbi stare šole na Humu 25 tisoč. Največji strošek, kar 3,6 milijona, pa bi predstavljala ureditev odlagališča odpadkov (CEROP).
Vsaj 100 tisoč bi iz proračuna naj bilo za sanacijo plazov, 100 tisoč za gradnjo optičnega omrežja v Pavlovcih; nekaj sredstev pa bo namenjenih tudi za pripravo projektov za ureditev industrijske cone; za projektno dokumentacijo namakalnega sistema, ki se bo razprostiral na 320 hektarjih kmetijskih površin; za projekte za gradnjo vila blokov pri vinski kleti, in drugo.

V predlogu proračuna občina predvideva tudi zadolževanje v višini 1,5 milijona evrov, v kolikor bo uspešna na eventualnih državnih razpisih bo zadolževanja seveda manj.

Do 04.decembra bo na predlog proračuna možno dati pisne pripombe, sledile bodo tudi predstavitve in obravnave po Krajevnih skupnostih, in če bo šlo vse po načrtih bo proračun za leto 2015 lahko sprejet že na naslednji seji 22.decembra.