Ali se krajani res nimamo pravice boriti za kvalitetno življenje?

SODINCI, 21. oktober 2010

V času, ko županski kandidat Alojz Sok na predvolilnih shodih, izjavah in v letakih govori le tisti del resnice, ki mu odgovarja, sva se odločila, da še enkrat več opozoriva in pojasniva resnico glede čistilne rastlinske naprave v Sodincih. Vse kar si krajani želimo je mirno in kvalitetno življenje.

Vseskozi nama je bilo očitano, da zavirava projekt, kar ni res, kajti že od prvega dne sva prosila samo za spremembo lokacije RČN. Tudi peticija naših podpisnikov (62 krajanov) ni zadoščala za spremembo lokacije RČN v Sodincih. Najina ustavna pravica pa je verjetno le ta da se lahko pritoživa na upravno sodišče! Večkrat sva bila uradno imenovana po raznih medijih, da nasprotujeva projektu kanalizacije in čistilne naprave s strani g. Soka in tudi že v naprej praktično neupravičeno ožigosana – obsojena.

Misliva, da bi le on moral zagotavljati ali zastopati občane, pravno državo, saj je javni uslužbenec in v javnih ter družbenih prostorih in medijih. Ali midva nisva enakovredna občana? Ali krajani Sodincev nismo enakovredni vsem ostalim? Namesto napadov iz strani župana, bi pričakovali več razumevanja in nasvetov. Tako bi se skupaj lahko dogovorili. Nazadnje smo bili imenovani v dnevniku Večer, 21.10.2010 na strani 18, kjer je bila zapisana izjava o razpečavanju pisma o rastlinski čistilni napravi, ki je bilo objavljeno na radiu Prlek in  ji nasprotujeta »dva krajana«. Verjetno ne gre tukaj samo za predvolilno kampanjo, ampak je že to del žalitve naju, kajti midva s tem pismom nimava popolnoma nič!

Vseskozi se boriva za čisto, kvalitetno življenje ljudi v Sodincih. Seveda sta dva pritožnika med tem časom odstopila, saj se jima je ponujal sporazum, prav tako nama, če podpišemo, da odstopimo od tožbe, se bo spremenila lokacija RČN. Misliva, da nihče nima pravice ljudem govoriti, ali nekaj obljubljati pred pravo močnostjo tožbe in spreminjati lokacijo RČN in s tem žaliti naju v javnosti. Sprašujeva se tudi, kako lahko uporabljajo najini imeni na sporazumih, ki so bili pripravljeni kot nekakšni dogovori za prodajo zemljišča »za novo lokacijo RČN«, kot pogoj, da odstopiva od tožbe, z dne 24.9.2010.

Verjetno pa je namensko g. Sok pozabil povedati oziroma informirati ljudi, da bomo morali imeti priključke vsi prebivalci, ne le nekaj hiš, kar seveda podraži odvoz odpadkov, tako bi se stroški porazdelili na več uporabnikov ČRN. Razmišljanje o biološki čistilni napravi pa bi bilo verjetno  bolj racionalno za vzdrževanje, manjši stroški obratovanja, večja kvaliteta našega življenja ter se vrednost naših premoženj ne bi zmanjšala, kot je to predvideno z RČN. Ne nazadnje bi se vprašala, od kdaj lahko občinski svetnik zastopa Občino in župana – misliva, da je to izključeno, in od kdaj svetniki obiskujejo ljudi po domovih, jih vznemirjajo in delajo na njih pritiske. Na radiu Ptuj je bilo 21.10.2010 ob 15.00 uri očitano, da je Ignac Balažic kandidiral s strani stranke Zares, kot pritožnik za javno kanalizacijo in čistilno napravo, kar zopet potrjuje povedano, da se ga izpostavlja medijem, kar ni dopustno in neetično. Pod stresom katerega čutiva ni moč pozitivno razmišljati, izboljšati kvalitete življenja in premakniti naše pogovore in dogovore o RČN, saj so le ti bili onemogočeni preko fizičnih groženj s strani g. Soka, na javnem mestu in javnem sestanku.

Zanimivo iz celotne zgodbe, ki še ni dokončana, je pa očitanje predvolilnega boja in povedanega v medijih kot očitek predvolilne kampanje, ki jo je izkoristil g. Sok, kjer je imel argumente moči!

Sprašujeva se zakaj niso pristopili k reševanju tega problema že od sestanka v prostorih gradu Ormož, z dne 15.4.2010, kjer so bile predlagane rešitve? Zakaj se je iskala rešitev v času lokalnih volitev? In komu se potem očita predvolilno kampanjo? Če se lahko sklicujeva na občane, podpisnike peticije – 62 podpisnikov, ki so prav tako za spremembo lokacije ali drugo tehnologijo ČN.

Verjetno imamo vsi pravico do zdravega okolja, zraka, izgleda! Konec koncev je to zapisano tudi v Ustavi RS. Problem ne bo rešen, dokler ne bo skupnega posluha in boljših odnosov med nami vsemi, ki smo vpeti v to, in katerega bomo morali rešiti do leta 2017. Zavedati se je potrebno, da lokacija ne bi bila tako problematična, če bi župan razumel, da so RČN zastarela oblika čiščenja. Samo za trenutek bi si moral pogledati stanje v drugih občinah (Občina Gorišnica) in kaj hitro bi ugotovil, da so v letu 2010 rešitev sodobne biološke čistilne naprave.

Ob tožbi zoper Alojza Soka, ki je že vložena na sodišču (zaradi grožnje s fizičnim obračunavanjem), bodo zaradi žalitev v medijih sledili nadalnji pravni postopki, kjer bo Alojz Sok pred pravno državo odgovarjal za svoje besede.

Krajana vasi Sodinci,

Ignac in Božena Balažic

dodatne informacije: Božena Balažic – (041) 944 924

Sporazum 1. stran

Sporazum 2. stran

Zahtevek