16. seja Občinskega sveta Ormož je bila v ponedeljek. Ogledate si jo lahko tudi na tej spletni strani pod “oddaje” ( v štirih delih ).

IZ VSEBINE:
Župan je na dnevni red uvrstil 17 točk dnevnega reda. Seja je trajala skoraj 9 ur. Samo Dnevni red so svetniki sprejemali skoraj eno uro – in zato potrebovali tudi pavzo.
Opozicija je namreč predlagala, da se z dnevnega reda umaknejo točke Sprememba Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture z obrazložitvijo, da je predlog spremembe nepopoln. Predlagali pa so tudi, da se z Dnevnega reda umakne Potrditev investicijskega programa Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja in Potrditev investicijskega programa izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci; namreč Investicijski program se naj ne bi sprejemal istočasno z predinvesticijsko zasnovo.
Bili pa so proti, da se sklene prodajna pogodba z Župnijo Ormož, pravijo namreč, da je določeno zemljišče občina enkrat že kupila.
Večina svetnikov predlogov za umik končno ni sprejela, je pa bila okrog predlogov kar vroča polemika, težave pa so nastale tudi z glasovalno napravo, zato je župan odredil petminutni odmor, v katerem je bilo ugotovljeno, da glasovalna dela dobro, le da imajo nekateri svetniki predvidoma teževe z izbiro gumbov.

Sicer pa seja je minila v znamenju amandmajev, namreč opozicija z Vilijem Trofenikom na čelu je na Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna občine Ormož vložila kar 14.amandmajev predvsem na proračunske postavke, za katere po mnenju opozicije ni nujno, da se zvišajo oziroma je stroške bilo potrebno predvideti že ob sprejemu osnovnega proračuna.
Ampak večina svetnikov amandmajev ni podprla, tako bo po sprejetju rebalansa občinski proračun znašal 17.100.000,00, kar pomeni, da je zmanjšan za 20 odstotkov oziroma za 4.300.000,00 evrov, občini namreč ni uspelo izpeljati nekaterih projektov, ki so vezani na financiranje s strani države oziroma Evropske unije. Kljub temu je 54 odstotkov namenjenih investicijam.
Med drugim pa so se svetniki seznanili TUDI s poročilom občinskega programa varnosti občine Ormož v letu 2011/2012.
Večji del svojega delovnega časa občinski redarji posvečajo nadzoru nad mirujočim prometom, predvsem nad spoštovanjem cestno prometnih predpisov in upoštevanje prometnih signalizacije, je pšovedal vodja medobčionskih redarjev Robert Brkić.
Ugotavljajo, da je še vedno največ prekrškov zaradi neupoštevanja prometne signalizacije in zaradi nedovoljenega parkiranja.
V nadaljevanju seje pa so potem obravnavali tudi predlog Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo komunalne infrastruktutre v občini Ormož in določili ceno za programe predšolske vzgoje, namreč cenik predšolske vzgoje, ki je v veljavi od 1.septembra 2010 je potrebno znižati zaradi vrste varčevalnih ukrepov glede na gospodarsko situacijo in stabilizacijo javnih financ. Sprejeli pa so tudi sklep o zmanjšanju notranje površine na otroka v vrtcih, kar bo pripomoglo, da se v vrtce lahko sprejme večje število otrok.
Sicer pa so potem razpravljali še o predinvesticijskih zasnovah za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo v Veliki Nedelji, Mihovcih, v Trgovišču, Cvetkovcih in v Osluševcih in se med ostalim odločili o enkratni denarni pomoči v višini 1560 evrov,občanu, ki mu je požar uničil gospodarsko poslopje z živino.