LU ORMOŽ je danes v prostorih Avtocentra ORMOŽ d.o.o. pripravila predstavitev projekta LAS UE Ormož »Razvoj nove dejavnosti z odprtjem novega delovnega mesta v CNC proizvodnji«. Avtocenter Ormož je vodilni partner projekta v okviru katerega je bila nabavljena CNC stružnica, ki bo služila za odprtje novega delovnega mesta in bo omogočala izvajanje usposabljanj za bodoče CNC operaterje, ki jih izvaja Ljudska univerza Ormož.

Avtocenter Ormož d.o.o. je na 4. javni poziv Lokalne akcijske skupine UE Ormož za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja prijavil projekt z naslovom Razvoj nove dejavnosti z odprtjem novega delovnega mesta v CNC proizvodnji – kratko LAS CNS.

Prijavitelj Avtocenter je v projekt vključil tudi partnerja – Ljudsko univerzo Ormož. Prijava je bila podana v začetku februarja lani. 2.7.2020 je bila naložba potrjena za sofinanciranje na ravni LAS. Odločba s strani Agencije za kmetijske trge pa je bila izdana sredi januarja 2021.

Projekt nagovarja enega najbolj perečih problemov našega okolja – pomanjkanje kvalitetnih delovnih mest.

Ozadje operacije je diferenciacija aktivnosti Avtocentra, ustvarjanje večjega prihodka, kakor tudi potreba po šolanju kadra na CNC strojih in zaposlovanju. V strategiji lokalnega razvoja LAS UE Ormož je izpostavljeno, da je največji problem območja LAS UE Ormož pomanjkanje delovnih mest, ki ima za posledico zmanjševanje prebivalstva (mladi se selijo v druge občine in v tujino) in staranje prebivalstva, ki je mnogo hitrejše kot znaša slovensko povprečje.
Operacija odpira ENO delovno mesto, hkrati pa z usposabljanjem na CNC stroju ustvarja pogoje za nova delovna mesta zlasti med brezposelnimi osebami.

V okviru projekta je bila nabavljena CNC stružnica s Siemens krmiljenjem, dvema glavama in revolverjem z 12 orodji. Stružnica ima avtomatski podajalec ter omogoča dvostransko obdelavo.
Poleg tega pa se je ta teden pričelo tudi usposabljanje za bodoče CNC operaterje, ki ga izvaja Ljudska univerza Ormož. Gre za 40 urno usposabljanje za tiste, ki osnovna znanja že imajo. Razdeljeno je na delo na daljavo, ki obsega programiranje in pripravo na računalniku, ter na delo v delavnici na stružnici.

Z izvedeno operacijo se udejanja vzpostavitev partnerstev za hitrejši razvoj gospodarstva, spodbuja se podporno okolje za podjetništvo ter krepi vseživljenjsko učenje in poklicno usposabljanje. Povezujeta se sferi gospodarstva in izobraževanja s ciljem kreiranja izobraževanja po meri podjetij.

Skupna vrednost operacije z DDV znaša 154.474,00 €. Ker je bilo na razpisu na voljo precej manj sredstev, je nabavljen stroj le delno sofinanciran iz tega projekta. Končna priznana vrednost projekta znaša namreč nekaj nad 46.000 EUR (46.525,54 EUR) in odobrena vrednost za sofinanciranje nekaj manj kot 40.000 EUR nepovratnih sredstev (39.546,71).