V Zdravstvenem domu Ormož delujeta Center za duševno zdravje odraslih (CDZO) in Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM).

Oba sta namenjena ljudem, ki prihajajo iz občin, ki jih pokrivajo ZD Ormož, ZD Ljutomer in ZD Lendava.

V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov lahko strokovno podporo in pomoč dobijo otroci, mladostniki in njihovi starši, ki potrebujejo podporo ali pomoč pri reševanju stisk ali ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja. V centru so zaposleni specialist otroške in mladostniške psihiatrije, specialistka klinične psihologije, psihologinje, specialna pedagoginja, logopedinji, socialna delavka in medicinske sestre. V center lahko starše ali otroka usmeri otrokov izbrani zdravnik ali razvojni pediater, usmeri jih lahko tudi otrokov učitelj, lahko pa se starši za obisk dogovorijo tudi sami.

V Centru za duševno zdravje odraslih lahko strokovno podporo in pomoč dobijo odrasli, starejši od 18 let, z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju.

Center omogoča hitro in celostno odzivanje na stiske ljudi in s tem v največji možni meri preprečuje, da bi se duševne stiske poglobile do take mere, da bi postale nujna in ogrožajoča stanja. Obravnava poteka v ambulanti, lahko pa tudi na domu.
V centru delujejo specialistki psihiatrije, specialistke klinične psihologije, psihologinje, diplomirane medicinske sestre, socialni delavki ter delovna terapevtka.

Za pogovor s strokovnjaki se lahko vsak, ki doživlja duševno stisko, odloči samostojno po lastni presoji, saj napotnica za vstop ni obvezna. Lahko pa osebo napoti tudi zdravnik družinske medicine ali drug zdravnik specialist. Na pogovor lahko pride tudi vsak, ki oceni, da potrebuje pomoč oz. da je potrebno pomagati komu drugemu.

Center za duševno zdravje Ormož deluje v prostorih ZD Ormož, Ulica dr. Hrovata 4, v Ormožu. Dosegljivi so na telefonski številki 02-741 07 10 (za odrasle) in 02-741 07 00 (za otroke in mladostnike).

Vsaka težava in stiska še ne predstavlja duševne motnje. Če pa pri sebi ali vašem svojcu, znancu ali prijatelju opazite spremembe v mišljenju, čutenju, vedenju ali v odnosih z drugimi, ki pomembno vplivajo na eno ali več življenjskih področij in ovirajo pri vsakodnevnem delovanju ter opravljanju obveznosti, ukrepajte, svetujeta Mateja Vek, univ.dipl.psih., NIJZ – Območna enota Maribor in Judita Sudec, mag.soc.dela, NIJZ – Območna enota Murska Sobota ter dodajata, da težave v duševnem zdravju imajo lahko resne posledice, zato le poskrbimo zase in za svoje dobro počutje ter poiščimo pomoč, če jo potrebujemo!