Ormoški župan Alojz Sok je za danes ob 18.00 uri sklical izredno sejo sklical, ker je treba nujno obravnavati in odločati o nekaterih zadevah. „Kot je znano je Ustavno sodišče razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, tako je na podlagi obstoječih predpisov za leto 2014 potrebno pripraviti odmere za leto 2014 v celotni višini. Davčni upravi pa je v najkrajšem možnem času predati nove podatke. Takšnih, ki so pravočasno podali vloge za oprostitev je 19.
Izredna seja pa je potrebna tudi zaradi uskladitve cen storitev občinskih javnih gospodarskih služb. Nove cene bi tako torej začele veljati s 01.majem. Še pred obravnavo cen je bilo potrebno usklajevanje s koncesionarjem in ostalimi občinami, zato jih ni bilo možno prej uvrstiti na dnevni red katere izmed rednih sej“, sklic izredne seje utemeljuje župan Alojz Sok.
Tako bi od 1.maja v občini Ormož za vodarino in omrežnino plačevali nekaj centov manj, nekaj manj bodo plačevali tudi kanalizacijske storitve; kar pa ne velja za tiste, ki niso priključen na javno kanalizacijsko omrežje – čiščenje greznic bo po novem dražje. Nobenih cenovnih sprememb pa ne predvideva ravnanje z odpadki.

Kot po navadi pred sejami, so predstavniki Svetniškega kluba ZARES in LISTE za razvoj občine Ormož ( Stanko Podgorelec, Vili Trofenik in mag.Boštjan Štefančič) danes dopoldne imeli tiskovno konferenco, kjer so napovedali obstrukcijo:

Stanislav Podgorelec:

Vili Trofenik:

mag.Boštjan Štefančič