Naslovna fotografija: (z leve) župan Danijel Vrbnjak, Martin II. Ormoški (Stanislav Rakuša) in harmonikar Matjaž Mlinarič (foto: Urška Maučič)

Danes, 22.januarja goduje Sveti Vincenc – zaščitnik vinogradov in vinogradnikov. In na VINCEKOVO se običajno začnejo prva dela v vinogradih. Tako so z rezom vinske trte danes začeli tudi v obnovljenem ormoškem MESTNEM VINOGRADU. Prvotni nasad vinskih trt v mestnem vinogradu je vhod v mesto krasil od maja leta 2018. A ga je žal pokosila trsna rumenica. Tako, da ga je bilo treba zasaditi na novo.  »Trte lepo rastejo in čeprav letos še ne bo izdatnega pridelka,  je trte treba obrezati,« je uvodoma povedal Martin II. Ormoški (Stanislav Rakuša), ki je skrbnik mestnega vinograda.

Zbranim ob vznožju mestnega vinograda je najprej zaigral harmonikar Matjaž Mlinarič, učenec 9.razreda OŠ Miklavž pri Ormožu, nato je spregovoril župan Danijel Vrbnjak, za njim pa Martin II. Ormoški, ki pa se ni nič obotavljal in župana ter ostale kar hitro odpeljal v vinograd, kjer je obrazložil potek rezanja trt. Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna ročna dela v naših vinogradih in je za vinogradnika strokovno tudi najbolj zahtevno opravilo. Z rezjo uravnavamo rodnost in obremenitev vinske trte, kar odločilno vpliva na kvaliteto grozdja in vina, ki ga želimo pridelati.  Na preobremenjeni trti bo grozdje slabo dozorelo, trta pa se bo z leti izčrpala. Na trti, kjer je obremenitve premalo, pa bi se izpostavila močna rast, ki bi lahko zavrla razvoj in dozorevanje grozdja.

»Kot veleva običaj, je prve odrezane rozge treba dati v vodo, jih postaviti na svetlo in toplo.  Rozge,  ki vzbrstijo, kažejo, kakšna bo letina. Te rozge nato lahko povežemo tudi v presmec, ki ga na cvetno nedeljo nesemo k blagoslovu,« je pojasnil Martin II. Ormoški, ki je prvo odrezano rozgo namenil županu Danijelu Vrbnjaku, drugo direktorici Občinske uprave Mileni Debeljak, še kar nekaj pa jih je porazdelil med prisotne.

Z leve: Milena Debeljak, Danijel Vrbnjak in Martin II. Ormoški (foto: Urška Maučič)

In tako so se dela v ormoškem mestnem vinogradu začela.  Rez bodo pod budnim očesom Martina II. Ormoškega nadaljevali delavci občinskega režijskega obrata, takoj,  ko bo malo topleje, ampak na Vincekovo se je bilo pač treba odpraviti v vinograd in simbolno opraviti prva dela. Zbrani so po prvi rezi nazdravili z županovim vinom, s katerim so postregli zaposleni JZ turizem, kulturo in šport, izdatno malico pa so pripravili člani TD Podgorci.     “Če na Vincenca sonce sije, se dobro vino v čaše vlije.”  Ali: “Če na Vinka sonce sveti, bo dosti rujnega vinca v kleti.”  Se glasita pregovora. In, ker je danes bil sončen dan, si,  glede na mlade trte, najbrž že lahko  obetamo nekaj pridelka…

Več o rezu vinske trte in o skrbi mladega mestnega vinograda nam bo oddaji MED NAMI POVEDANO v ponedeljek, 29. januarja ob 20.uri povedal Martin II. Ormoški.