V petek, 23. 2. 2018 je DARS objavil javno naročilo za nadaljevanje gradbenih del na cesti Ormož – Hajdina, odsek Ormož – Gorišnica in sicer za gradnjo viadukta Sejanca.
Razpis je odprt do 29. 3. 2018 in brez morebitnih zapletov pri izboru izvajalca, se bo lahko gradnja pričela v mesecu maju 2018.Kot je razvidno iz objavljene dokumentacije, bo viadukt potekal južno od regionalne ceste Ptuj–Ormož, prečkal železniško progo in potok Sejanca. Celotna naložba viadukta, dolgega 195 metrov in širokega 12 metrov, je ocenjena na 2,2 mio evrov (brez DDV). Na Darsu pričakujejo, da bi se gradnja po številnih zapletih in zamudah maja letos le pričela. Cesta bi sicer morala biti zgrajena že pred štirimi leti; dvakrat so jo začeli gradili, a je bila gradnja ustavljena zaradi stečajev dveh izvajalcev gradbenih del. Zanjo so porabili 10 milijonov evrov, zgrajen pa ni bil en sam meter.

Največ zaslug za realizacijo nadaljevanja izgradnje nove ceste Ormož – Hajdina si pripisuje stranka SMC, oziroma Lokalna odbora Ormož in Ptuj. Predsednica LO Ormož SMC Mojca Žnidarič poudarja, da je več let trajajočo agonijo glede gradnje te ceste bilo mogoče rešiti le z enotnim nastopom, v katerega so uspeli vključiti vse potrebne akterje in povezati tudi vse občine ob tej cesti in njihove župane. S cesto bomo pridobili bolj varno in hitro povezavo, ki veliko pomeni za naše obmejne in precej oddaljene kraje od večjih urbanih središč. S tem bomo vsekakor, tudi na naše območje, lažje privabili domače in tuje investitorje, dodaja Žnidaričeva in obenem spomni na kronologijo dogodkov v zvezi s prizadevanji za izgradnjo:
“V letu 2016 si je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič ogledal na terenu 1. in 2. del trase ceste Ormož – Ptuj. V marcu 2017 je poslanska skupina SMC izvedla terenski obisk v Spodnjem Podravju. V sklopu obiska je bil obravnavan tudi potek izgradnje ceste Ormož-Ptuj. Predstavniki LO Ormož SMC in LO Ptuj SMC so podrobno predstavili takratno situacijo ter v sklopu terenske seje je bil tudi sprejet sklep o predvideni dinamiki izvedbe aktivnosti pri sami izgradnji ceste Ormož-Ptuj. Eden od sprejetih sklepov je tako že razpis za gradnjo viadukta Sejanca”.

Mojca Žnidarič – predsednica LO SMC OrmožKMALU SESTANEK PRI MINISTRICI IRENI MAJCEN

V zvezi z informacijo o umeščanju (nadaljevanja) GLAVNE CESTE Markovci – Ptuj v prostor, pa bo 7.marca na Ministrstvu za okolje in prostor, pri ministrici IRENI MAJCEN tudi sestanek na katerega so vabljeni župani oziroma predstavniki občin ob cesti. S strani Ministrstva za infrastrukturo bosta na sestanku prisotna državni sekretar Jure Leben ter vodja Sektorja za ceste mag. Zvonko Zavasnik.

Kot je znano se trasa ceste (za zdaj) končuje v Markovcih, od tam naprej pa še vedno ostaja nerešena umestitev omenjene ceste. Lokalno okolje se zavzema za varianto po južni strani Ptujskega jezera, ki deloma posega po zaščitenem območju Natura 2000, kar pa za okoljsko ministrstvo ni sprejemljivo. Kot je v začetku januarja na sestanku z župani povedal državni sekretar Leben, so na ministrstvo za okolje že lani poslali pobudo za začetek postopka prevlade javne koristi. Z Naturo povezana evropska direktiva namreč v prvem odstavku piše, da se na tem območju lahko gradi vse, pod pogojem, da z omilitvenimi ukrepi ne poslabšujemo obstoječega stanja, a je ministrstvo izdalo negativno mnenje. Leben je pojasnil, da je okoljsko ministrstvo mnenja, da še niso bile izčrpane vse možne variante na severnem delu. Ob tem je še povedal, da Dars zaključuje prometno študijo o prometni obremenitvi Ptuj–Markovci, in ko bo končana, jo bodo tudi javno predstavili.

Čeprav še vedno ni jasno, kje bo potekal zadnji del trase nove ceste Ormož – Ptuj, kar pomeni od Markovcev do Ptuja, je državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben na omenjenem sestanku županov v začetku januarja povedal, da bi naj cesto do Markovcev pripeljali v treh letih. Od tod naprej pa bodo ves promet – dokler potek trase ne bo dorečen – speljali na obstoječo cesto Markovci–Ptuj. Verjetno pa bo več znanega po sestanku pri ministrici.