Na pobudo KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ je minuli petek bil ustanovni občni zbor HORTI TURISTIČNEGA DRUŠTVA. Da je ideja o ustanovitvi Horti-turističnega društva Ormož zorela že nekaj časa, je na ustanovnem občnem zboru uvodoma povedal predsednik KS ORMOŽ Vlado Hebar in dodal, da so mnogi že nekaj časa opozarjali na nujnost boljše organiziranosti in nujnost ustanovitve društva, ki bi na področju turizma sistematično izvedlo določene premike. Namen društva je pospeševanje in razvoj horti-turistične in sorodnih dejavnosti ter krepitev horti- turistične ponudbe mesta Ormož, naselij in vasi KS Ormož, ter varovanje okolja, naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev.

Za predsednico Horti-turističnega društva Ormož je bila izvoljena Nevenka Korpič, njena namestnica pa je Anita Bolčevič. Obe, z mnogimi izkušnjami na področju turizma in hortikulture. Sicer pa je tudi večina ostalih članov izkušenih na tem področju delovanja, in so že v nekdanjem ormoškem turističnem društvu aktivno sodelovali ter se vključevali v ocenjevanja urejenosti domov, v čistilne akcije in podobno.
Društvo bo delovalo na območju Krajevne skupnosti Ormož. Vanj se združujejo prebivalci KS Ormož in tudi drugi, ki čutijo pripadnost temu okolju in želijo aktivno sodelovati pri razvoju turistične dejavnosti v KS ORMOŽ, ki bo temeljila na krepitvi horti-turistične ponudbe KS, prepoznavnosti območja delovanja društva, vključevanju čim večjega števila članov, zavzemanju za varstvo naravnih in kulturno zgodovinskih spomenikov, pospeševanju medsebojnih stikov in vzajemni pomoči članstvu, spodbujanju horti-turistične vzgoje in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine, in prizadevanju za strokovno raven dela društva.