Naslovna fotografija: Eno izmed praznovanj v Domu…

Gospodarska zbornica Slovenije je CENTRU STAREJŠIH OBČANOV ORMOŽ podelila certifikat “Odlično malo podjetje za odlično poslovanje družbe v letu 2012″.
Certifikat “Odlično malo podjetje za odlično poslovanje družbe v letu 2012” sicer v EU prejmejo podjetja, ki uspešno poslujejo, upoštevajo plačilno disciplino ter zbrana sredstva namenjajo za obnovo, razvoj, investicije, in širitev svoje dejavnosti.