Gradnja vodovoda na Ormoškem območju, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija, poteka po načrtih. V tem času – med drugim – potekajo gradnje in posodobitve vodohranov v Vičancih in Humu ter položitve vodovodnih cevi v več smeri: