Gradnja vodovoda na Ormoškem območju, ki jo sofinancirata R Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada poteka po načrtih. V tem času – med drugim – potekajo gradnje in posodobitve vodohranov v Vičancih in Humu ter položitve vodovodnih cevi v več smeri: