JSKD RS tudi letos organizira IZOBRAŽEVANJA ZA UČITELJE PREDMETA UMETNOST V DRUGEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU in MENTORJE, s ciljem
predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

Pod vodstvom vrhunskih mentorjev so pripravili tri samostojna izobraževanja, kjer boste skozi teorijo in preverjeno prakso dobili nova uporabna znanja na področju umetnosti. Seminarji pa vsebujejo tudi primere dobre prakse – ogled predstave, filma:

1. seminar:
PLES V GLASBI – GLASBA V PLESU – plesna in glasbena dejavnost
14. in 15. november 2014, Ljubljana, (Cankarjeva 5, dvorana Cepetka)
2. seminar:
ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost
21. in 22. november 2014, Ljubljana (KULT3000, Metelkova 2b)
3. seminar:
UMETNOST IN ZGODBA – filmska, literarna in likovna dejavnost
12. in 13. december 2014, Ljubljana (Cankarjeva 5, dvorana Cepetka)

Vsak seminar traja 16 pedagoških ur. V skladu z 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se program seminarja ovrednoti z 1 točko.

Več informacij dobite pri Barbari Podgorelec JSKD OI ORMOŽ.