Svetniki novega Občinskega sveta Ormož, izvoljeni na volitvah dne 05.oktobra so:
1. Alojzija Rajh, Ivanjkovci (DeSUS)
2. mag.Tanja Vaupotič, Trstenik (Nsi)
3. Mojca Žnidarič,mag., Vinski vrh, (SMC)
4. mag.Danijel Vrbnjak, Miklavž pri Ormožu (SDS)
5. Ivan Ružman, Gomila pri Kogu (NSi)
6. Zdravko Hlebec, Kog (SD)
7. Emil Trstenjak, Kajžar (SLS)
8. Mirko Novak, Ormož (DeSUS)
9. dr.Simon Kolmanič, Ormož (Nsi)
10.Miran Kuharič, Pušenci (SMC)
11.Branko Šumenjak, Ormož (SDS)
12.Jani Ivanuša, Ormož (SNS)
13.Rado Antolič, Ormož (ZELENI)
14.Monika Ivanuša, Pušenci (SMC)
15.Valerija Kolenko, Cvetkovci (SDS)
16.Martin Hebar, Strmec, (Nsi)
17.Vladimir Pajek, Mihovci (DeSUS)
18.Marta Munda, Sodinci (DeSUS)
19.Jožica Megla, Cvetkovci (NSi)
20.Davorin Kovačec, Mihovci (SMC)

PRVA konstitutivna seja novega Občinskega sveta Ormož bo v petek, 24.oktobra.