Kot smo že poročali je pet občinskih svetnikov iz vrst opozicije v ormoškem občinskem svetu ( Stanko Podgorelec, Dušan Cvetko, Nives Petek, Boštjan Štefančič in Vili Trofenik )  na župana Alojza Soka 30. aprila znova naslovilo zahtevo za sklic izredne seje, in sicer z enakim dnevnim redom, kot je izredna seja že bila sklicana 20. aprila, pa je zaradi nesklepčnosti ni bilo. Za dnevni red so ponovno  predlagali  točki, v katerih bi se občinski svet in javnost  naj seznanila z dejanskimi razlogi za zavrnitev vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava.   Na njihovo ponovno zahtevo pa bi nujno bilo potrebo obravnavati še   problematiko priprave in sprejemanja investicijske dokumentacije ter proračunov v občini Ormož. Opozicija je namreč mnenja, da ormoški župan in občinska uprava zavestno kršita zakonodajo s področja javnih financ pri pripravi proračuna občine in pri pripravi investicijske dokumentacije za posamezne investicije.
Ker se je župan Alojz Sok odločil, da izredne seje z enakim dnevnim redom ne bo več skliceval, so pobudniki sejo sklicali sami.
Vendar se je tudi tokrat seje poleg petih pobudnikov udeležila le še svetnica Ana Pevec (LDS), tako, da seja ni bila sklepčna.
Po neuspeli seji so sklicatelji imeli tiskovno konferenco, kjer je svetnik Vili Trofenik med drugim povedal:

Tonska izjava Vili Trofenik
KLIKNI spodaj:
ViliTROFENIK_14maj2012

Napovedali pa so tudi, da bodo že naslednji dan (torek, 15.maja) omenjeni točki predlagali za uvrstitev na naslednjo redno sejo občinskega sveta.

Sklicatelji so na izredno sejo povabili tudi direktorico Komunalnega podjetja Ormož Pavlo Majcen in Ludvika Hriberška (Foto: Karolina Putarek)

Po pooblastilu župana je izredno sejo vodil svetnik Stanko Podgorelec (Foto: Karolina Putarek)

Po neuspešni izredni seji so sklicatelji imeli tiskovno konferenco (Foto:Karolina Putarek)