Nocoj ob 18.uri bo v Domu kulture osrednja proslava ob Krajevnem prazniku KS ORMOŽ, kjer bodo podelili sledeča priznanja:
PRIZNANJA KS ORMOŽ S KNJIŽNO NAGRADO:

JANJA ZADRAVEC

Za odlične rezultate na mnogih šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih.

DAVID LUKNER

Za aktivno sodelovanje na kulturnem in športnem področju.

TILEN KOSI

Za odlične rezultate na športnem področju.

PRIZNANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ

SAŠA PRAPOTNIK

Za dolgoletno aktivno delo in izjemne dosežke v Rokometnem klubu Ormož

EMA ŽALAR

Za dolgoletno delo na področju obrti in podjetništva ter bogato fotografsko arhivsko dejavnost

PLAKETE KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ

BLANKA ERHARTIČ

Za kvalitetnejše življenje ljudi ter razvoju našega kraja s področja slovenskega knjižnega jezika.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ORMOŽ

Za 70 let obstoja društva in aktivnega delovanja v kraju

ALOJZ IVANUŠA

Kot dolgoletni aktiven član Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož.

NAZIV ČASTNEGA KRAJANA

JOŽE POLAJNKO

Za dolgoletno delo na področju obrti in podjetništva ter 70 let aktivnega delovanja na področju čebelarstva

Podeljena pa bodo tudi priznanja za urejenost okolja v letu 2017, ki jih prejmejo:

ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM OBČINE ORMOŽ: za urejenost grajskega parka.

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ: za urejenost letnega kopališča

KNJIŽNICA ORMOŽ: za urejenost okolice knjižnice

CENTER ZA STAREJŠE OBČANE ORMOŽ: za urejenost okolice doma

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ: za urejenost okolice bolnišnice

OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ: za urejenost šolskega okoliša

ŽUPNIJSKI URAD ORMOŽ: skrb za urejenost župnišča in župnijskega doma

GLASBENA ŠOLA IN POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ ORMOŽ: urejanje kompleksa Grajske pristave

RIBIŠKA DRUŽINA ORMOŽ: urejanje kompleksa ormoškega ribnika.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOPERŠICE: urejenost gasilskega doma z okolico.