Kulturno društvo ODPEV Mala vas (občina Gorišnica), ki ga tod okrog še najbolj poznamo po organizaciji predtekmovanj za Zlato harmoniko Ljubečne in po koledništvu, je minulo soboto s koncertom ljudskih viž, pesmi in folklore počastilo svoj jubilej.
V goste so povabili tudi Folklorno skupino upokojenk iz Zveze Slovencev na Madžarskem, s katerimi so navezali stike letos v juliju, ko je TRIO VETERNICA (sekcija KD ODPEV) zastopal Slovenijo na eni izmed njihovih prireditev v Monoštru.
Sobotna prireditev, ki so jo pripravili v vaškem domu v Muretincih, je potekala pod okriljem Urada ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu. Organizatorji so pričakovali tudi ministra Gorazda Žmauca, ki pa je prisotnost, zaradi drugih obveznosti v zadnjem trenutku odpovedal.
Sicer pa so na koncertu, razen gostov iz Madžarske, nastopili še gostitelji TRIO VETRNICA in PEVCI VASI (sekciji KD ODPEV), Ljudske pevke iz Telč, Ljudske pevke DU KPD “Stane Petrovič Hajdina, Pevke “Ptujske upokojenke”, Pevki “Gmajnici” KUD Stopinje Mozirje in Ljudske pevke iz PONIKVE pri Žalcu.
Med prisotnimi so bili tudi Iva Ferlinc iz JSKD OI Ptuj, Milan Krajnik – predstavnik Urada ministrstva za Slovence v zamejstvu in svetu, Emil Kumer – predsednik PO DeSuS Ptuj-Ormož in sekretarka PO DeSuS Ptuj- Ormož Stanka Premuš.

V KD ODPEV Mala vas deluje pet sekcij: Trio Veternica, Pevci vasi, slikarska, fotografska in literarna sekcija. Kot je povedal predsednik Konrad Kostanjevec, so z aktivnostjo članov zadovoljni, ponosni na številne nastope tako v domači občini kot drugod in tudi izven meja Slovenije, sploh pa na številna priznanja za svoje delo, ki so jih deležni povsod naokrog.

Folklorna skupina DU iz Madžarske (Foto:Alojz Župec)
Odpev2

“Gmajnice” (sestri Ivica in Mojca) KD Stopinje Mozirje (Foto:Alojz Župec)
Odpev3

Ljudske pevke iz Telč (KŠD Telče) (Foto:Alojz Župec)
Odpev4