Člani Krajevnega odbora Rdečega križa Velika Nedelja in zainteresirana javnost so se sinoči v Elizabetini hiši v Veliki Nedelji sestali na letnem zboru članov, kjer so 18-tim krvodajalcem podelili priznanja in svojemu namenu predali defiblirator.

Zbrane je najprej pozdravila predsednica MILENA NOVAK, ki je povedala:

“Krajevna organizacija Rdečega križa Velika Nedelja, ima dolgo tradicijo in pomembno vlogo pri reševanju socialnih ter drugih stisk posameznikov in družin. V lokalnem okolju spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši. Zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski, spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja ter uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog. Zavedamo se, da je prostovoljstvo ključnega pomena za dogajanja, vrednote in dobrobit skupnosti.
V letu 2013 smo imeli registriranih 179 članov, ki so plačali članarino ali pa darovali prostovoljni prispevek. Krajevni odbor RK šteje 14 aktivnih članov. Izvedli smo 5 rednih sej, na katerih smo sprejeli izvedbo nekaterih posebnih aktivnostih. V začetku leta smo na CSD poslali dopis in predstavili problematiko našega sokrajan, ki ni imel urejenega statusa, primernega bivališča, prehrane, zdravstvenega zavarovanja in osebnih dokumentov. Tekom leta se je izkazalo, da je sokrajan dobil vse potrebno, ter dodeljeno in urejeno mu bilo stanovanje. Perečo problematiko sokrajanke smo obravnavali na razširjenem sestanku na CSD na katerega smo poslali podroben opis stanovanjskih in življenjskih razmer krajanke, katero spremljamo že nekaj let. S finančnimi sredstvi smo pomagali realizirati zimsko in poletno šolo v naravi za štiri (4) učence OŠ velika Nedelja. Prav tako smo s finančnim vložkom pripomogli pri ureditvi sanitarnih prostorov in kopalnice naših sokrajank. Na brezplačno letovanje smo poslali 9 otrok OŠ Velika Nedelja iz socialno šipkih družin ( 3 otroci na Debeli rtič, 6 otrok v Punat). V poletnih mesecih smo naše člane popeljali na 24. Mednarodno srečanje krvodajalcev Slovenije v Veržej. V veselem decembru smo obiskali naše krajane, ki bivajo v domovih upokojencev. Tako smo obiskali starostnike v DU Ormož, DU Ptuj in starostnike v privatni oskrbi na Forminu. Ob tej priložnosti smo jih tudi obdarili z manjšo pozornostjo. Pri lanskem nakupu daril nam je ponudila pomoč naša Krajevna Skupnost, zato se tudi za to gesto iskreno zahvaljujem.
V KS Velika Nedelja imamo 187 registriranih prejemnikov pomoči. Naše prostovoljke so odnesle prehranbene pakete 85 posameznikom in družinam. Zabeležile smo, da je vsaka posameznica opravila 30 ur prostovoljnega dela. Na osnovni šoli imamo oglasno desko, katero ureja mentor rdečega križa z aktualnim zdravstveno vzgojnim gradivom. V vrtcu je zdravstveno vzgojni kotiček že 13 šolsko leto. V tem času je bilo razdeljenih v povprečju 300 enot gradiv na šolsko leto. V prostorih krajevne skupnosti se vsak prvi torek v mesecu izvajajo meritve krvnega tlaka in holesterola. Ocenjujemo, da se te aktivnosti udeležuje v povprečju 7 – 9 ljudi.
Da smo lahko izvedli zastavljene cilje, smo uporabili finančni prispevek krajank in krajanov. Zato prosim, da nam blagajničarka poda poročilo.

Da delamo dobro dokazujejo tudi javno izrečene pohvale. Med svojimi članicami imamo dobitnico Plakete Velike Nedelje, dobitnike zahvalna listina, ki se podeljuje ob pomembnih dogodkih in dosežkih za izjemno pomoč in sodelovanje in dobitnice priznanja nagrada, ki se podeljuje za izredna, humana in plemenita dejanja.
Ta humana dejanja, ki sem jih nanizala, so preprosto skrb za sočloveka. Upam, da bo današnje srečanje še dodatno utrdilo prepričanje, da je pomoč sočloveku najpomembnejša vrednota.”

Sledila je podelitev priznanj krvodajalcem.
Na celotnem področju OZRK Ormož imamo 1234 aktivnih krvodajalcev. KS Velika Nedelja ima v bazo krvodajalcev vpisanih 247 krvodajalcev, med katerimi je 205 aktivnih, je povedala Milena Novak, priznanja pa sta podelili Milena Zorčič, predsednica OZ RK ORMOŽ in Boža Antolič iz OZ Ormož.
Priznanje za 10 krat darovano kri so prejeli:
1. MEŠKO SAŠO Novakova ul. 3 Ormož
2. RAJH MATEJA SPODNJI KLJUČAROVCI 2
3. VALENKO TOMAŽ SENEŠČI 73
4. KAUČIČ DANIEL SODINCI 37
5. MUNDA MIRAN SP. KLJUČAROVCI 15A
6. HORVAT MARIJAN TRGOVIŠČE 14

Priznanje za 15 krat darovano kri sta prejeai:
1. PUKLAVEC ANDREJ DRAKŠL 35/B
2. MAJCEN ZLATKO SENEŠCI 55

Priznanje za 20 krat darovano kri je prejla:
1. PRIMOŽIČ ANICA VIČANCI 6

Priznanje za 25 krat darovano kri so prejeli:
1. SEREC MIRAN VELIKA NEDELJA 36
2. MORAVEC FRANC VIČANCI 89 A
3. TRUNK MILENA VIČANCI 5A
4. KUHAR DANIEL SENEŠCI 68

Priznanje za 30 krat darovano kri sta prejela:
1. TOPLAK SREČKO VIČANCI 98
2. ZAMUDA MARIJAN VIČANCI 4

Priznanje za 35 krat darovano kri je prejel:
1. ŠPINDLER MIROSLAV VELIKA NEDELJA 2 B

Priznanje za 40 krat darovano kri je prejela:
1. ERNEČIČ MARTA VIČANCI 89 A

Priznanje za 45 krat darovano krije prejel:
1. MORAVEC JANKO VIČANCI 87/A

Priznanje za 50 krat darovano kri prejel:
1. JURGEC DAVORIN MIHOVCI 41A

DSC08868

Sicer pa je največji cilj KO RK Velika Nedelja v lanskem letu je bil nabava defibrilatorja, predsednica Milena Novak pravi: “Za projekt smo se skupno odločili, ker vemo, da v Sloveniji vsak dan doživi srčni zastoj približno 10 ljudi, od tega jih 5-6 takoj umre. Vemo tudi, da so v več kot 90% teh primerov prisotni še svojci, očividci, naključni mimoidoči, ki pa v veliki večini primerov le pokličejo 112 in počakajo do prihoda reševalcev. Problem predstavlja slabo in pomanjkljivo znanje ljudi o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega srčnega defibrilatorja in s tem njihova pripravljenost priskočiti na pomoč nekomu, ki je te pomoči nujno potreben.
K projektu so bila povabljena delujoča društva v naši lokalni skupnosti in posamezne inštitucije v Ormožu, da po svoji zmožnosti prispevajo donatorska sredstva. Seveda pa projekt ne bi uspel brez pomoči naših krajanov, ki so prispevali prostovoljne prispevke. Prav danes pa ta projekt uspešno končujemo. V ta namen vam bomo predstavili TPO in uporabo defibrilatorja ter ga istočasno izročili gasilcem PGD Velika Nedelja v njegov namen. Naprava bo nameščena na zunanjem zidu doma gasilcev in krajanov Velika Nedelja in bo dostopna 24 ur/ dan vsem krajanom Krajevne skupnosti Velika Nedelja.”
Rokovanje z defibrilatorjem je zbranim predstavil unv.dipl.zdravstveni tehnik Robert Skuhala.

DSC08865

DSC08860 Predsednica KORK Velika Nedelja MILENA NOVAK z defibliratorjem.