Policisti policijske postaje Ormož smo ob opravljanju rednih nalog v času od 7:00 ure, dne 5. 2. 2013 do 7:00 ure dne 6. 2. 2013, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

TOREK 5. 02. 2013

Ob 10.02 smo prejeli predlog za pregon kaznivega dejanja od oškodovanca, kateremu delodajalec že dalj časa ni izplačal mesečnega zaslužka.

Ob 15.46 smo na Hardeku obravnavali poškodbo parkiranega osebnega avtomobila.

Napoved aktivnosti za sredo dne 6. 2. 2013:

Glede na vremenske razmere, bomo ob rednem delu opravljali kontrolo prometa, s poudarkom na kontroli zimske opreme.
Med 6. in 12. februarjem 2013 bo po celotni Sloveniji potekala preventivna akcija za večjo varnost pešcev.

Med 6. in 12. februarjem 2013 bo po celotni Sloveniji potekala preventivna akcija za večjo varnost pešcev, katere nosilca je Javna agencija za varnost v cestnem prometu.

Pešci so ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev v prometu. Policija se bo v prihodnjih dneh posvetila predvsem nadzoru nad ravnanjem pešcev izven prehodov za pešce in nad ravnanjem voznikov na območjih prehodov za pešce. Policisti bodo več prisotni v okolici domov za starejše, čigar prebivalci so kot pešci še posebej ranljivi.

V letošnjem letu je umrlo že 6  pešcev, od tega 4 na prehodu za pešce in dva zaradi izven prehoda za pešce zaradi nepravilne hoje pešca. Ključne ugotovitve analize stanja varnosti pešcev, ki je bila narejena v okviru priprave novega Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, so:
pešci so v dolgoročnem obdobju še vedno med najbolj ogroženimi udeleženci v cestnem prometu;
nadpovprečno so ogroženi pešci v starostni skupini nad 54 let;
največ prometnih nesreč s smrtnim izidom pešcev se zgodi v temnem delu dneva, v jesensko zimskem obdobju leta (oktober – marec);
deleži mrtvih pešcev so približno enaki pri nesrečah v in izven naselij, kar kaže na različne dejavnike nesreč; zaskrbljujoče pa je število prometnih nesreč z udeležbo pešcev na prehodi za pešce;
med poškodovanimi pešci prevladujejo otroci osnovnošolske starosti 7 do 14 let.

Cilja preventivne akcije sta:
Zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci ter zmanjšanje teže posledic teh prometnih nesreč in
povečanje uporabe odsevnih teles pešcev, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganjem prometnih nesreč in zmanjšani vidljivosti.

Bodi preVIDEN – nasveti pešcem za varnejšo udeležbo v prometu


Pešci!
 
Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev (odsevne trakove, kresničke),
upoštevajte prometne predpise;
prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce,
hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem robu vozišča v smeri hoje,
poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

Vozniki!
 
Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost,
hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve,
na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih),
izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.
PRIPRAVILA:
Jožef Magdič, policist I
in Edvard Cvetko, komandir, višji policijski inšpektor II