PONEDELJEK 28. 4. 2014

Ob 10.50 uri smo bili obvečščeni o poškodbi osebnega avtomobila v Ormožu. Ugotovljeno je bilo, da sta se udeleženki že sami dogovorili glede povzročitve prometne nesreče.


TOREK 29. 4. 2014

Ob 14.39 uri smo na lokalni cesti Ivanjkovci – Svetinje obravnavali prometno nesreče I. kategorije, do katere je prišlo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo enega od udeležencev. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Ob 18.10 uri smo bili obveščeni o vlomu v klet na območju Žvaba. Evidentirano kaznivo dejanje in sledi zbiranje obvestil ter kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Napoved aktivnosti za sredo dne 30. 4. 2014:

Med 06-13 ure bomo opravljali meritve hitrosti z radarjem.
Tekom praznikov, bomo izvedli kontrolo prometa, s poudarkom na kršitvah vožnje pod vplivom alkohola, prekoračitev hitrosti, uporaba mobitela med vožnjo in neprivezanosti z varnostnim pasom.

OPOZORILO POLICIJE:

POKANJE Z ACETILENOM (KARBIDOM) V ČASU PRVOMAJSKIH PRAZNIKOV:

Vsako leto se v času prvomajskih praznikov srečuje s problematiko, ki je povezana z različnimi napravami, ki jih posamezniki uporabljajo za pokanje. Pogosto pri tem uporabljajo možnarje ali druga priročna sredstva. V preteklih letih je zaradi tega velikokrat prišlo tudi do hudih in lahkih telesnih poškodb. Največkrat pa se s pokanjem z acetilenom (karbidom) v nočnem času moti javni red in mir. Poleg uporabe karbida in drugih eksplozivnih sredstev, se ob teh praznikih uporabljajo tudi pirotehnični izdelki, ki so lahko ob nestrokovni uporabi izredno nevarni.

Čeprav za uporabo karbida ni posebnih omejitev, razen v nočnem času, je potrebno ponovno opozoriti na pazljivost pri uporabi karbida, kar posebej velja za otroke. Po izkušnjah iz preteklosti se je namreč največ nesreč zgodilo zaradi nepazljivosti ali malomarnosti.

Na podlagi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, ki je bil sprejet v letu 2008, je najpomembnejša novost s področja pirotehnike prepoved prodaje, posesti in uporabe pirotehničnih izdelkov, razreda 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči). Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, uporaba teh izdelkov pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, kar pomeni, da teh izdelkov v času med velikonočnimi prazniki ni dovoljeno uporabljati. Policisti bodo v primeru uporabe pirotehnike v nasprotju s predpisi, na podlagi 48. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, dosledno izrekali globe v višini od 400 do 1200 €.

Možnarji, katerih uporaba je tudi med prvomajskimi prazniki zelo pogosta, sodijo med orožje, ki ga morajo posamezniki prijaviti in imeti zanj tudi priglasitveni list. Ta orožna listina pa jim ne omogoča pravice do neoviranega nošenja, njihova uporaba pa je možna le v okviru organiziranih javnih prireditev pod pogoji, ki veljajo za izvedbo takšnih zbiranj in kot jih določi upravni organ. Uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje opredeljuje 11. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru. Isti člen tudi določa, da je pokanje med Velikonočnimi prazniki dovoljeno ob pogojih, ki jih zahteva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo. To v praksi pomeni, da policija osebi, ki bodo uporabljali acetilen (karbid) in druge plinske zmesi za pokanje v času prvomajskih praznikov, če bodo seveda upoštevana vsa varnostna navodila, ki jih predvideva Zakon o eksplozivih, ne bo sankcionirala.

Ni pa dovoljeno pokanje v nočnem času med 22.00 in 06.00 uro, ko se lahko s pokanjem moti mir ali počitek ljudi. V primeru takega motenja miru in počitka ljudi se kršitelj na podlagi 8. člena ZVJRM kaznuje z globo.

Vsem občanom želimo miren in varen praznik ter vikend.

PRIPRAVILI:
Jožef Magdič, policist I
Mitja Novak, policist I
in Edvard Cvetko, komandir