TOREK 24. 3. 2015:

Ob 08.10 uri smo bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Mihovcih pri Veliki Nedelji. Patrulja je na kraju ugotovila, da je neznani storilec v času vlomil v stanovanjsko hišo. Opravljen je bil ogled. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.

Ob 08.30 uri so policisti, pri kontroli delovišča v Pavlovcih ugotovili, da opravlja delo oseba, katera nima dovoljenja za delo. Postopek prevzeli delavci FURS.

Ob 18.52 smo bili obveščeni, da je v Središču ob Dravi sosed sosedu pri obdelovanju njive izruval 4 mejne kamne. Evidentirali smo kaznivo dejanje, po zbranih obvestilih bomo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Ob 4.25 zjutraj smo v Trgovišču obravnavali dogodek. Voznik tovornega vozila je trčil v srno in si poškodoval vozilo.

SREDA 25. 3. 2015

Ob 8:30 smo bili obveščeni, da je voznik osebnega vozila parkiral na dovoz oz. dvorišče stanovanjske hiše. Na kraju so policisti ugotovili identiteto voznika parkiranega vozila, kateremu je bil zaradi kršitev ZPrCP izdan plačilni nalog, zatem pa je voznik tudi umaknil svoje vozilo.

Ob 8:30 uri se je na PP oglasil občan ter podal prijavo za kaznivo dejanje »javna objava osebnih podatkov«. Policisti nadaljujemo z zbiranjem obvestil.

Ob 11.35 uri so policisti v Ivanjkovcih tujcu izdali plačilni nalog zaradi kršitve ZPrCP. Zaradi neplačila globe, so mu bili začasno odvzeti dokumenti.

ČETRTEK 19. 3. 2015

Ob 11:45 uri so policisti imeli v postopku voznika osebnega vozila, kateremu so zaradi simptomov, da vozi pod vplivom drog, odredili strokovni pregled, da se ugotovi ali je vozil pod vplivom prepovedanih drog. Po prejeti analizi sledi ustrezen ukrep.

Ob 6:24 uri smo bili obveščeni o prometni nesreči med voznikom avtobusa in parkiranim vozilom. Ugotovljeno je bilo, da je voznik avtobus med vožnjo po enosmerni ulici v Ormožu , zaradi vožnje preblizu desnega roba, z zadnjim desnim delom avtobusa, trčil v levo bočno stran tam pravilno desno bočno parkiranega OA in mu ga podrsal. Vozniku avtobusa je bil izdan plačilni nalog.

Napoved aktivnosti za vikend:

– ob rednem delu bodo policisti opravljali meritve hitrosti z laserskim merilnikom hitrosti.

Varna vožnja s traktorji v cestnem prometu – preventivni nasveti policije

Za pomlad je značilnih veliko kmetijskih opravil v naravnem okolju. Pri delih se pogosto uporabljajo traktorji, ki so konstruirani za vožnjo, vleko ali potiskanje traktorskih priključkov, za pogon teh priključkov ali za vleko priklopnega vozila. Vse voznike traktorjev policisti opozarjamo, naj vozijo previdno in odgovorno!

Upoštevajte cestnoprometne predpise in naslednja pravila:
• Traktor naj vozi voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije F, je usposobljen za delo s traktorjem in traktorskimi priključki ter ni pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.
• Traktor mora biti registriran, tehnično brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi ter odsevniki in ustrezno opremljen z rumeno rotacijsko lučjo, če ima pripet priključek, ki je širši od traktorja.
• Na traktorju naj se prevaža le toliko oseb, kolikor je sedežev. Na traktorskih priključkih oseb ni dovoljeno prevažati!
• Na priklopnem vozilu (prikolici) se sme prevažati do pet oseb, potrebnih za nalaganje in razlaganje tovora, če sedijo na podu priklopnega vozila znotraj stranic.
• V nobenem primeru se osebe ne smejo voziti na tovoru!
• Hitrost vožnje morate vedno prilagoditi stanju in razmeram na cesti, po kateri vozi traktor, ter lastnostim in stanju priklopnega vozila ali priključka in tovora na njem ali v njem.
• Pri vključevanju v promet se morate prepričati, da je cesta prosta v zadostni razdalji, da bo vključevanje v promet varno.
• Pri vožnji z neutrjenih površin na cesto je treba kolesa vedno očistiti, da zemlja ali blato ne padata na cesto.
• Onesnaženo cesto je treba nemudoma očistiti. Če tega ne stori ali ne more storiti onesnaževalec sam, cesto na njegove stroške očisti redni vzdrževalec ceste.
• Tovor ne sme predstavljati nevarnosti ali ovire za druge udeležence v prometu, povzročati škode na cesti in objektih, onesnaževati okolja, zmanjševati stabilnosti vozila, povzročati hrupa nad dovoljenim, zmanjševati preglednosti vozniku, zakrivati naprav vozila in se razsipati ali padati z vozila.
• Pri vožnji in delu s traktorjem upoštevajte vsa tehnična navodila za traktor in uporabo priključkov.
• Pri vožnji in delu s traktorjem spoštujte predpise s področja varstva pri delu.

Pravilnik o delih in opremi vozil
Meseca maja 2013 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije 44/13 objavljen Pravilnik o delih in opremi vozil, ki prinaša nove določbe glede obvezne opreme traktorjev, traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov ter označevanja počasnih vozil s pričetkom uporabe s 1. januarjem 2015. Po določbi pravilnika o označevanje počasnih vozil morajo vsa vozila razen enoslednih, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, kakor tudi njihova priklopna vozila na zadnji strani imeti tablo ali nalepko za označevanje počasnih vozil, ki mora biti homologirana. Pri skupini vozil velja zahteva samo za zadnje vozilo v skupini. Tabla za označevanje počasnih vozil ima obliko enakostraničnega trikotnika s prisekanimi vogali in je odsevne rdeče barve. Namenjena je preprečevanju naletov od zadaj, oziroma temu, da vozniki, ki vozijo za počasnimi vozili, pravočasno opazijo, da je pred njimi počasno vozilo in ustrezno prilagodijo hitrost vožnje, ter vozilo na primernem mestu prehitijo. Kmetijski traktor z največjo konstrukcijsko omejeno hitrostjo, ki ne presega 40 km/h in ustrezno nameščeno tablo za počasna vozila. Če traktorski priključek zakriva označevalno tablo za počasna vozila na traktorju, je potrebno le-to namestiti na priključek

Vsem bralcem želimo miren in varen vikend.

PRIPRAVILI:
Dušan Leben, Jože Čuš, Aleš Meško – policisti I
in Edvard Cvetko, komandir