Že peto leto zapored je organizator Energetika.NET na natečaju En.občina podelil nagrade slovenskim občinam, ki so naredile največ na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov. Letos so nagrado prejele občina Šentrupert kot najbolj učinkovita mala občina in absolutna zmagovalka, v kategorijah srednje velike in velike občine pa sta si naziva prislužili občini Ormož in Domžale. Na slovesni podelitvi v ptujskem Dominikanskem samostanu je organizator letos prvič podelil tudi nagrado za posebne dosežke, ki jo je prejela Mestna občina Velenje. Poleg priznanj so zmagovalke prejele tudi praktične nagrade v skupni vrednosti več kot 5.000 evrov.

Občina Ormož – zmagovalka med srednje velikimi občinami

V zmagovalki v kategoriji srednje velikih občin, ki imajo več kot 5000 prebivalcev, imajo jasno zastavljen terminski plan izvajanja ukrepov na področju OVE-obnovljivi viri energije in URE-učinkovite rabe energije  . Že od leta 2010 skrbijo za postopno rekonstrukcijo in ugašanje javne razsvetljave, konkretno zmanjšujejo izpuste CO2 in ustvarjajo prihranke v MWh. Občina sodeluje tudi v kar štirih evropskih projektih, imajo dobre lastne rešitve, ki prispevajo k energetski neodvisnosti, imajo dobro narejeno oceno okoljskih vplivov, kar je člane najbolj pozitivno presenetilo pa je velika ambicioznost.

O natečaju En.občina

Natečaj En.občina je namenjen občinam, ki se zavedajo energetsko učinkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost za izboljšanje energetskega stanja v lokalni skupnosti: »Komisija je tudi letos imela izjemno težko delo, saj se slovenske občine vse bolj zavedajo pomena izboljšanja učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije. Vsako leto so bolj uspešne pri samostojnih ali projektih v sodelovanju z različnimi partnerji. V petih letih, odkar nagrado podeljujemo, smo zaznali, da se projekti večinoma dotikajo energetske učinkovitosti stavb, predvsem občinskih uprav, šol in vrtcev, aktivnosti na področju prometa ter spodbujanja uvajanja novih tehnologij in rabe obnovljivih virov energije,« je povedala Mateja Kegel Kozlevčar, vodja projekta En.občina. 

Komisija v sestavi Rajko Leban, GOLEA, dr. Mihael Sekavčnik, Fakulteta za strojništvo UL, mag. Boris Sučić, IJS, mag. Tomaž Fatur, Solvera Lynx, dr. Vlasta Krmelj, EnergaP, Gorazd Marinček, Slovenski E-forum, mag. Sabina Jordan, ZAG in Mateja Kegel Kozlevčar, Energetika.NET je imela težko delo, saj so vse prijavljene občine dokazale, da razumejo pomembnost obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v lokalni skupnosti. Sicer se je letos za nagrado potegovalo 8 občin: Ormož, Domžale, Velenje, Šentrupert, Idrija, Koper, Markovci in Punconci. 
slika_energetika_napis