Občina Ormož je izdala O D R E D B O o začasni oprostitvi plačila najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Ormož in začasni oprostitvi uporabnin prodajalcem na Tržnici v Ormožu. Najemnike poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti v lasti Občine Ormož ter društva, ki imajo v najemu prostore, ki so v lasti Občine Ormož obveščajo, da se za čas od dneva razglasitve epidemije, to je od 19. oktobra 2020 do njegovega preklica oprosti plačila najemnine.

Začasno se od dneva razglasitve epidemije, to je od 19. oktobra 2020 do njegovega preklica, oprosti tudi plačilo uporabnine prodajalcem živilskih in neživilskih izdelkov na Tržnici v Ormožu.