Sredstva z razpisa so namenjena podpori malim in večjim prireditvam, dogodkom, projektom in različnim dejavnostim, če jih organizirajo društva, zveze društev, združenja ali organizacije, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo. Organizatorji se lahko potegujejo za sredstva v skupni višini 8.200 evrov. Višina sredstev je enaka kot v preteklem letu, ko zaradi korone prireditve niso bile izvedene in je tretjina rezerviranega denarja ostala v občinskem proračunu.
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ do:
– 100 evrov za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti;
– 150 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti;
– 250 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena;
– 300 evrov za sofinanciranje prireditev in dejavnosti z medregijsko in mednarodno udeležbo;
– 350 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo ali z velikim promocijskim učinkom, ki trajajo dalj časa;
– 400 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim učinkom, ki trajajo dalj časa;
– 400 evrov ali več za sofinanciranje prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo.

Javni razpis bo odprt do 29. oktobra 2021 oziroma do porabe proračunski sredstev.