OBČINA ORMOŽ
URAD ŽUPANA

Številka: 493-3/2016 4\81
Datum: 01.03.2016

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE
IN ENAKE MOŽNOSTI
KOTNIKOVA 28
1000 LJUBLJANA

Odprto pismo ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti!

Spoštovana ministrica dr. Anja Kopač Mrak!

Občina Ormož, kot tudi druge občine, ima v ZUDV Dornava (Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava) v različnih oblikah nastanitve oz. oskrbe devet polnoletnih občanov (celodnevno varstvo traja 24 ur na dan, varstvo v stanovanjskih skupnostih traja 16 ur na dan in varstvo v varstveno delavnem centru 16 ur na dan).
Meseca maja 2015 je bila v ZUDV Dornava določena nova cena institucionalnega varstva v stanovanjskih skupinah, ki je bila potrjena tudi s sklepom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S sklepom št. 12230-3/2015/4 z dne 22.4.2015 se je cena za oskrbovanca dvignila iz 44,00 EUR na 64,10 EUR na dan, kar pomeni povečanje za 45,68 %.
Občini Ormož se je tako mesečna obveznost za vseh devet uporabnikov povečala iz 9.999,37 EUR na 13.737,97 EUR (za 31 dni) oz. iz 9.600,28 EUR na 13.218,28 EUR (za 30 dni).
Do novembra 2015 je bilo v stanovanjski skupini 6 oskrbovancev, od novembra naprej pa 5, ker je eden oskrbovanec zaradi bolezni bil preseljen v domsko varstvo, kjer je cena 33,17 EUR na dan, torej je cena v stanovanjskih skupnostih višja za 93,3% od cene za varstvo v delovnem centru oz. 42,4% od celodnevnega varstva odraslih, kar je mimogrede nerazumljivo.
Preračunano na letni ravni pomeni dvig cene za 6 oskrbovancev dodatno obveznost za Občino Ormož v višini 44.019,00 EUR in to ob dejstvu, da Ministrstvo za finance trdi, da so z Zakonom o uravnoteženju javnih financ znižali stroške občinam.
S strani poslanca Jerneja Vatovca je bilo v Državnem zboru RS ministrici dr. Anji Kopač Mrak postavljeno pisno vprašanje v zvezi z dvigom cen v ZUDV Dornava.
Ministrstvo je z dopisom št.: 0010-86/2015/2 z dne 28.7.2015 odgovorilo, da se na ministrstvu zavedajo, da so cene previsoke in predstavljajo prevelik strošek tako za občine kot ljudi in da pripravljajo pravilnik, kjer bo to tudi urejeno. Lani julija ste torej spoštovana ga. ministrica obljubila spremembo pravilnika. Sedaj je minilo več kot pol leta, toda spremembe pravilnika ni nikjer.
Občini Ormož se je od meseca maja 2015 do decembra 2015 nabralo 28.320,90 EUR neporavnanih oz. nepriznanih obveznosti, za katere je ZUDV Dornava dne 16.2.2016 vložil izvršbo zaradi izterjave.
Javno vas sprašujemo, kdaj boste spremenili pravilnik in prekinili z zaračunavanjem neupravičeno visokih stroškov bivanja v stanovanjskih skupnostih v omenjenem zavodu. Naj za javnost še omenimo, da gre za zdrave osebe, ki bolj ali manj zase skrbijo same in je tako nerazumljivo da bi njihov strošek bivanja znašal 1.923,00 oz. 1.987,10 EUR na mesec.

S spoštovanjem!
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ
Alojz SOK, dr.vet.med.