Spremni dopis župana Alojza Soka:

Ker ste me nekateri novinarji klicali v zvezi z odprtim pismom, ki sem ga poslal ministru za gospodarstvo dr. Metodu Dragonji in sicer v zvezi z 8. razpisom za regionalna razvojna sredstva, vam sedaj pošiljam njegov odgovor, ki mi ga je poslal.

Najbolj je zanimivo, da je očitno odgovor pisal sam, in da je odgovor kljub temu na levi strani parafiran z nekimi oznakami, ki so morda podpis, morda pa tudi ne.
Vsekakor zanimivo.
O sami vsebini, ki pa je daleč od resnega odgovora, pa sploh nima smisla govoriti. Dovolj je opozoriti le na dejstvo, da je vsebina pisma v kontradikciji sama s sabo. To seveda vse pove o odnosu ministra do nerazvitih regij in pa tudi o njegovem resnem delu.
Alojz Sok

KLIKNITE spodaj:
Dopis_MetodDragonja