Včerajšnja seja ormoškega Občinskega sveta je potekala v znamenju obravnave predlogov novih Odlokov o občinskih gospodarskih javnih službah. Ker občina Ormož namerava izvesti postopek razpisa za podelitev koncesij za večino javnih gospodarskih služb v občini, mora najprej urediti ustrezne pravne podlage za izvajanje gospodarskih javnih služb. Osnovni odlok o javnih gospodarskih službah je namreč občina Ormož sprejela pred 22 leti. Besedilo Odlokov je sicer bilo prečiščeno leta 2007, ampak v letih do danes je bilo več sprememb različnih zakonov in predpisov. Gre za podelitev koncesij za obvezne gospodarske službe vzdrževanja lokalnih cest, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode, ravnanja z odpadki in za oskrbo s pitno vodo. Po novih odlokih se bodo koncesije razpisale za obdobje 15 let, razpisi bodo junija, predvidoma pa bi novi koncesionarji z delom začeli do konca leta, ali skrajno do meseca aprila prihodnje leto.
Tudi na včerajšnji seji je bil prisoten tudi Milan Železnik iz Evropskega pravnega centra, kjer so Odloke pripravili v okvirih pristojne zakonodaje v Sloveniji. Kar se tiče podaljševanja koncesij pa je pojasnil:
Milan Železnik:

Predstavniki Komunalnega podjetja Ormož so potem v nadaljevanju seje predstavili tudi elaborate o cenah komunalnih storitev za letošnje leto: Pri vodi ni sprememb. Višjo ceno omrežnine bo namreč subvencionirala občina; čiščenje in odvajanje padavinskih voda bomo plačevali 1,5 centa na kubični meter več; odvoz komunalnih odpadkov pa nas bo po novem stal 9 evrov in 3 cente (9,3 eur) za 120 litrsko posodo, kar pomeni evro in 13 centov (1,3 evre) višjo ceno. S tem, da je v to ceno vključen odvoz vseh odpadkov, tudi občasen odvoz kosovnih odpadkov. Pojasnjuje Matjaž Veršič iz Komunalnega podjetja Ormož:
Matjaž Veršič:

Sejo v celoti si boste lahko ogledali v soboto ob 20.00 uri na programu KTV ORMOŽ. Ponovitev bo v nedeljo ob 12.25 uri)