Društvo Spominčica Ormož in Psihiatrična bolnišnica Ormož sta minuli četrtek v prostorih bolnišnice pripravila strokovno predavanje in delavnico na temo »demenca«.
Po uvodnem nagovoru predsednice Društva Spominčica Ormož in direktorice PB Ormož Majde Keček, je sledilo predavanje prim. asist. Mojce Muršec, dr. med, spec. Psih. z naslovom »Nepovabljena gostja – demenca«. Znano je, da se z leti miselni procesi lahko upočasnijo, da se lahko pojavi pozabljivost, učenje česa novega pa vse težavnejše. Seveda to še ni demenca, saj lahko mnogi starejši kljub takšnim težavam normalno živijo. »Demenca je mnoge več«, pojasni prim.asist. Mojca Muršec, »demenca ni zgolj pozabljivost in ni del običajnega staranja. Izraz demenca opisuje duševno stanje posameznika, pri katerem so motnje v spominjanju in predelovanju informaciji dovolj hude, da posameznika motijo pri vsakdanjih opravilih, skrbi zase in v odnosih z drugimi«. Samo z ozaveščanjem tako bolnikov kot svojcev, se posledice lahko omilijo, je še dodala Mojca Muršec.
Demenca je najpogostejša nevrodegenerativna duševna bolezen v starosti, zato ni naključje, da ima tudi pomembno mesto v okviru Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2014-2018, pa je povedala predsednica Društva Spominčica-Alzheimer Slovenija, Štefanija Lukić Zlobec in dodala, da bi v Sloveniji naj dobili center za pomoč pri demenci. Ta bo osebam z demenco ter njihovim oskrbovalcem in svojcem na enem mestu ponujal svetovanja različnih strokovnjakov, informacije o ponudbi storitev in druge pomoči, izobraževanja, različne delavnice in treninge, skupine za samopomoč ter mrežo usposobljenih prostovoljcev. Kompleksni družbeni, socialni in ekonomski vplivi naraščajočega deleža starostnikov in bolnikov z demenco zahtevajo namreč hitrejše ukrepanje in iskanje ustreznejših načinov obvladovanja in obravnave tovrstne problematike. V Sloveniji obstaja zelo malo raziskav v zvezi z demenco, predvsem tistih, v katerih bi skupaj z uporabniki in svojci evidentirali potrebe po storitvah in drugih oblikah pomoči osebam z demenco, ki živijo v domačem okolju. Staranje prebivalstva postaja pomemben izziv tudi za Slovenijo. Najhitreje se povečuje starostna skupina nad 80 let, ki potrebuje večji obseg storitev dolgotrajne oskrbe. V tej skupini za demenco zboli tudi največ starostnikov, od 30 do 45 odstotkov populacije.

V nadaljevanju strokovnega predavanja, ki so se ga poleg zaposlenih v bolnišnici, v ZD, v CSO in članov Društva Spominičica ter zainteresirane javnosti udeležili tudi predstavniki Policijske postaje Ormož, je sledilo predavanje na temo »Uvod v svet dišav« (aromaterapije), ki ga je pripravila mag. Vesna Lešnik Štefotič in predavanje o inkontinenčnem dermatitisu, ki ga pripravila strokovna sodelavka Sanolaborja Alenka Zupančič, mag. farmacije.