Po sklepu Upravnega odbora Občinskega odbora SDS Središče ob Dravi, da se PGD Središče ob Dravi in Godbi na pihala Središče ob Dravi, donira po 500 EUR, je predsednik OO SDS Središče ob Dravi, Jurij Borko, izročil vrednostne čeke predsednikoma Željku Škorjancu (PGD Središče ob Dravi) in Renatu Horvatu (Godba na pihala Središče ob Dravi).
V PGD Središče ob Dravi bodo sredstva v pomoč pri nabavi novega gasilskega kombija, Godbi na pihala pa za pripravo prireditve, ki bo 2.julija.