Na novo izvoljeni svetniki Občinskega sveta Ormož so se danes sestali na konstitutivni 1. redni seji. Po poročilu Občinske volilne komisije tudi novi občinski svet šteje 20 svetnikov, to so: Danijel Vrbnjak, Miklavž pri Ormožu SDS; Zinka Hauzer, Vinski Vrh SDS; Danilo Korotaj, Pavlovci SDS; Valerija Kolenko, Cvetkovci SDS; Andrej Kosi, Senešči, SDS; Natalija Volmut, Podgorci SDS; Anton Zadravec, Runeč SDS, David Hržič Velika Nedelja SDS in Blanka Pavlovič, Hum SDS; Damjan Rajh, Ivanjkovci SVOBODA, Slavko Kosi, Ormož SVOBODA, Nives Petek, Cerovec Stanka Vraza SVOBODA in Dušan Dovečar, Cvetkovci SVOBODA; Matej Hebar, Ormož GPS in Nino Kolarič, Veliki Brebrovnik GPS; ter Miran Kuharič, Pušenci KONKRETNO; Dr. Simon Kolmanič, Ormož NSi; Miroslav Novak, Stanovno SLS in Janez Marin, Cvetkovci SNS ter Zlatan Fafulič iz vrst SD.
Kot je znano je Danijel Vrbnjak z 91,33 odstotki bil ponovno izvoljen za župana, tako ga bo med svetniki zamenjal drug svetnik iz vrst SDS. PRVO oziroma konstitutivno sejo je po pravilniku danes vodil najstarejši svetnik Slavko Kosi, a je po potrditvi sklepa, da funkcija župana ni združljiva s svetniško funkcijo Danijel Vrbnjak svetnike slavnostno nagovoril že kot župan, ki je vsem čestital za izvolitev in jim zaželel uspešno delo v Občinskem svetu ter prisegel, da se bo tudi v novem mandatu na mestu župana za razvoj občine trudil po vseh svojih močeh ter da si z Občinskim svetom želi dobrega sodelovanja.