KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ je s strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) dobilo okoljevarstveno dovoljenje, tako da se od danes (06.marca 2013) naprej komunalni odpadki spet lahko odlagajo na odlagališču Dobrava.
Dovoljenje je izdano do 31.12.2015 in sicer za količino 50.000 ton oziroma do zapolnitve kapacitet.