Posnetek proslave prinaša tudi predstavitev letošnjih nagrad Ksavra Meška. Župan je podelil 17 značk Ksavra Meška: 6 bronastih, 7 srebrnih in 4 zlate. Bronaste značke so prejeli Tara Lukman iz Kulturno športnega društva Dobrava, za več kot 10 letno delovanje v ljubiteljski kulture, kjer se udejstvuje kot amaterska igralka.
Potem Viktor Gerlica, prav tako član KŠD Dobrava, kjer deluje že več kot 11 let, in sicer kot pevec v Moškem pevskem zboru Dobrava. Bronasto značko Ksavra Meška si je z več kot petletnim udejstvovanjem v KD Simon Gregorčič Velika Nedelja prislužila tudi Brigita Majcen kot igralka in članica ženske vokalne skupine Tisa. Iz KD Simon Gregorčič Velika Nedelja si je bronasto značko prislužila tudi Zala Stolec, ki v društvu deluje kot igralka mlajše generacije več kot 5 let. Tjaša Zamuda je prav tako članica KD Simon Gregorčič Velika Nedelja, ki je prejela bronasto značko Ksavra Meška, prislužila si jo je kot igralka za več kot petletno aktivno sodelovanje v različnih gledaliških predstavah. Monika Mlakar je še ena od članic mlajše generacije v KD Simon Gregorčič Velika nedelja, ki si je prislužila bronasto značko. Udejstvuje se kot igralka in to od leta 2014 ter rada priskoči na pomoč pri izdelavi kostumov. Med sedmimi srebrnimi značkami Ksavra Meška, ki so bile podeljene ob letošnjem kulturnem prazniku je bila Milica Kosi, dolgoletna članica Prosvetnega društva Anton Trstenjak Hum. Je pevka v skupini Ljudskih pevcev in v skupini izdelovalk rož iz papirja. Srebrno značko je prejela tudi Alojzija Žinko, ki se v Prosvetnem društvu Anton Trstenjak vse od leta 2007 udejstvuje kot pevka v skupini Ljudskih pevcev, rada pa priskoči na pomoč pri izdelovanju rož. Tradiciji izdelovanja rož iz papirja in petju Ljudskih pevcev – članov Prosvetnega društva Antona Trstenjaka pa se rada, že vse od leta 2005 priključi Nada Masten, ki si je za ves svoj trud tudi prislužila srebrno značko Ksavra Meška. Srebro si je letos prislužil še mlad kulturnik Miha Lukman iz Kulturno turističnega društva Miklavž pri Ormožu. Miha poznamo kot igralca različnih žanrov, kot povezovalca različnih prireditev in kot humorista. Miran Žnidarič je bil naslednji, ki je prejel srebrno značko. Je član KŠD Dobrava, kjer se že 24 let udejstvuje kot organizator in tehnični izvajalec različnih prireditev. Srebrno značko je prejela tudi Mateja Kovačec iz KD Simon Gregorčič Velika Nedelja. V društvo deluje več kot 10 let in sicer kot igralka in kot pevka v ženski vokalni skupini Tisa. Tudi Katarina Vaupotič iz KD Simon Gregorčič Velika Nedelja si je letos prislužila srebrno značko Ksavra Meško, kot igralka sodeluje v društvu že od leta 2008. Med štirimi zlatimi značkami, ki so bile podeljene v nadaljevanju, je zlato značko prejel Marjan Rajh, član Prosvetnega društva Anton Trstenjak Hum, kjer že vse od leta 1978 sodeluje kot pevec v skupini Ljudskih pevcev. Zlato značko je za dolgoletno udejstvovanje v ljubiteljski kulturi prejel tudi Kvartet Jeruzalem, ki deluje v okviru Kulturno turističnega društva Miklavž pri Ormožu. V 33-tih letih so opravili nešteto nastopov tako v domačem kraju kot izven. Zlato si je letos prislužil še Tomi Cvetko iz KD Simon Gregorčič Velika Nedelja, ki se v društvo že več kot 25 let udejstvuje kot igralec, vsa leta pa je tudi aktiven pri pripravi kulis za različne predstave. Še eno zlato značko pa so podelili Tomažu Mlakarju, prav tako članu KD Simon Gregorčič Velika Nedelja in sicer za sodelovanje v društvu vse od leta 1995. Mlakarjeva naloga je skrb za zvok in zvočno opremo, kateri v društvu dajejo velik pomen. Tomaž Mlakar to delo že več kot 25 let vestno opravlja, zato so v društvo prepričani, da si zasluži še več kot zlato značko.