V soboto je v Ivanjkovcih potekal 48.dan gasilcev GZ ORMOŽ, ki so ga gasilci proslavili skupaj s 110.obletnico delovanja PGD Ivanjkovci, višek slovesnosti pa je bil prevzem novega gasilskega vozila GVC 16/25.
Slovesnosti, ki se je začela s parado udeležencev in predstavitvijo gasilske tehnike, so se udeležili predstavniki in vodstva vseh 15-tih gasilskih društev, ki delujejo znotraj GZ ORMOŽ ter številni gostje: predstavniki Gasilskih zvez Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter Gasilskih zvez Ljutomer, Ptuj, Videm, Gorišnica, Dornava, Zavrč in Kočevje, ter predstavniki Prostovoljnih gasilskih društev Ravne na Koroškem, Prevalje, Radomerje, Stara cesta – Mekotnjak, Gresovščak in Desjak. Med posebnimi gosti pa so bili tudi predstavniki GZ CESTICA in poveljnika dveh združenj gasilcev iz Poljske (Prezesiadlowa in Suho Goro-Bitom). Slovesnost pa so s svojo prisotnostjo počastili tudi namestnik predsednika GZS Milan Antolin, Dragomir Murko – tajnik CZ Ptuj, podžupanja občine Ormož Irma Murad, direktorica OU ORMOŽ Milena Debeljak, poslanka Mojca Žnidarič, državni svetnik Branko Šumenjak, svetnice in svetniki Občinskega sveta Ormož.
Po paradi se je slovesnost nadaljevala v šotoru, kjer so zapele članice Ženskega pevskega zbora GZ ORMOŽ pod vodstvom Lucije Pocrnja, potem je zbrane pozdravila predsednica PGD Ivanjkovci Natalija Fajfar, ki je na kratko predstavila zgodovino PGD Ivanjkovci, sledil je govor predsednika GZ Ormož mag.Dejana Jurkoviča, ki je predstavil aktivnosti GZ ORMOŽ, slavnostni govornik pa je bil namestnik predsedstva GZS Milan Antolin, ki je izpostavil, kako pomembno je, da so gasilci dobro opremljeni. Zbrane je pozdravila tudi podžupanja Irma Murad, ki je jubilantom ob obletnici in ob prevzemu novega gasilskega vozila GVC 16/25 čestitala, ter zaželela, da pa ga naj čim manj krat uporabljajo, čeprav je prav, da so v odlični pripravljenosti, kar jim bo novo vozilo tudi omogočalo.
Sledila je podelitev priznanj, častnih gasilskih sekiric Gasilske zveze ter odlikovanj za leto 2018, ki jih zaslužnim gasilcem namenja GZ ORMOŽ; ter podelitev plamenic, odlikovanj in plaket Gasilske zveze Slovenije.

Priznanja za lepo urejene gasilske domove

Gasilska zveza Ormož je podelila tudi priznanja za urejenost gasilskih domov v Zvezi. Letos je komisija odločila, da je najlepše urejen gasilski dom v GZ ORMOŽ gasilski dom PGD Hardek, drugo mesto je prejelo PGD Vitan in tretje PGD Ivanjkovci.

Višek slovesnost pa je bil trenutek prevzema novega gasilskega vozila. Ključe novega gasilskega vozila je poveljniku gasilske zveze Ormož Tončeku Lisjaku predala podžupanja Irma Murad, ta pa je potem ključe predal poveljniku PGD Ivanjkovci Jožetu Plavcu, ta pa vozniku Denisu Zavcu….
Novo gasilsko vozilo in vse gasilce je blagoslovil domači župnik Jožef Rajner, ki se je v pridigi navezal na besede podžupanje, da ga naj čim manj krat uporabljajo, če pa bo že potrebno, naj jim dobro služi…

Novo gasilsko vozilo GVC 16/25 je za PGD Ivanjkovci velika pridobitev

Vozilo je skupaj z opremo stalo 251 tisoč evrov. Pri nakupu je gasilcem pomagala občina Ormož, veliko pa so pripomogli tudi donatorji (botri), ki so prejeli tudi priznanja.
Gasilno vozilo s cisterno GVC-16/25 je gasilsko vozilo z vgrajeno visokotlačno gasilsko črpalko, ki jo poganja motor vozila, ima vgrajen rezervoar za 2500 l vode in eno ali dve hitro napadalni napravi ter gasilsko tehnično opremo. Gasilno vozilo s cisterno GVC-16/25 se uporablja za gašenje in reševanje ob požarih.
Prednost vozila je količina vode v rezervoarju in možnost izvedbe hitrega »napada«. Vozilo se lahko uporablja tudi za oskrbo požarišča z gasilno vodo. Namenjeno je večjim gasilskim enotam: