V petek zvečer je bila osrednja proslava v čast krajevnemu prazniku KS ORMOŽ. Kulturni program z naslovom “Nekje daleč… so po zamisli mag. Mateje Meško pripravili učenci OŠ Ormož, zbrane v dvorani pa sta pozdravila predsednik KS ORMOŽ Vlado Hebar in podžupan občine Ormož Mirko Novak. Spregovoril pa je tudi predsednik komisije, ki je ocenjevala urejenost okolja v KS ORMOŽ Alojz Škrjanec. Med 250timi domačijami v mestu Ormož in okolici so petnajstim najlepše urejenim podelili priznanja:

DOBITNIKI HORTIKULTURNIH PRIZNANJ ZA LEPO UREJENO OKOLJE SO:
1. PUČKO MARIJA, Sp.Ključarovci 20/a
2. KOVAČEC IVAN, Lešniški vrh 1/a
3. TRSTENJAK IRENA, Hardek 18
4. HORVAT DARJA, Ormož, Raičeva ul. 17
5. KOROTAJ ANGELA, Ormož, Gregoričeva ul. 5
6. KRIŽMARIČ NADA, Ormož, Gubčeva ul. 5
7. IVANUŠA DAVORIN, Pušenci 35
8. KUKOVEC LIDIJA, Frankovci 4
9. KEGL MALČKA, Litmerk 2
10. HARCAN BOJANA, Frankovci 2
11. HORVAT DANICA, Litmerk 4/a
12. PLAVEC DUŠANKA, Loperšice 24/b
13. TRSTENJAK FRANČKA, Frankovci 20
14. ZLATNIK CILIKA, Ormož, Vrtnarska ul. 5
15. ŽUPNIJSKI URAD ORMOŽ

Pred podelitvijo priznanj, plakete in naziva “častni krajan”, je spregovoril predsednik komisije za priznanja Slavko Petek, ki jih je potem skupaj s predsednikom Vladom Hebarjem tudi podelil.

PRIZNANJA KS ORMOŽ S KNJIŽNO NAGRADO so prejeli:
NUŠA ŽINKO iz Huma (9. razred)
Je dobitnica 4 zlatih priznanj iz sicer: iz biologije za Proteusovo priznanje, Kaj veš o sladkorni bolezni, iz geografije, na državnem tekmovanju za raziskovalno nalogo z naslovom Gasilci želodčne kisline in zlato za raziskovalno nalogo še na regijskem tekmovanju. Prav tako je dobitnica 7 srebrnih priznanj in 11 bronastih priznanj.
ANA KLINC iz Ormoža, Skolibrova ul. (9. razred)
Je dobitnica 3 zlatih priznanj: iz biologije za Proteusovo priznanje, Kaj veš o sladkorni bolezni, na državnem tekmovanju za raziskovalno nalogo z naslovom Gasilci želodčne kisline in zlato priznanje za raziskovalno nalogo še na regijskem tekmovanju. Je tudi dobitnica 2 srebrnih in 6 bronastih priznanj.
LARA TUŠEK iz Pušinec (8. razred)
Lara je dobitnica 2 zlatih priznanj in sicer iz kemije za Preglovo priznanje, na državnem tekmovanju za raziskovalno nalogo z naslovom Ješ lokalno? Ješ Slovensko? ) in zlato priznanje za raziskovalno nalogo še na regijskem tekmovanju. Je tudi dobitnica 5 bronastih priznanj.

PRIZNANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO DOBRAVA
Na Dobravi je vaščane že od nekdaj združevalo veselje do petja in druženja. Organizirano kulturno življenje se je pričelo z delovanjem okteta že leta 1993. Kasneje se jim je pridružilo še nekaj pevcev in nastal je moški pevski zbor, ki je štel med 18 in 22 člani. Želja po delovanju še na drugih področjih kulturnega življenja je vaščane in ljubitelje kulture iz bližnje okolice vzpodbudila , da so leta 1996 ustanovili Kulturno društvo Dobrava. Na začetku sta delovali dve sekciji in sicer moški pevski zbor in dramska sekcija. Kasneje se je na pobudo, predvsem mlajših članov društva ustanovila še športna sekcija. Društvu so leta 2010 spremenili naziv v KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO DOBRAVA, ki danes šteje 68 članov.
Člani KŠD Dobrava svoje pevske in igralske sposobnosti predstavljajo predvsem v lokalnem okolju in tudi širše. Zraven samostojnih koncertov, gledaliških predstav in skupnih nastopov, ki jih prirejajo vsaj enkrat letno, se radi odzovejo vsem povabilom, da bi kot gostje samostojno ali v sodelovanju z drugimi skupinami sodelovali pri oblikovanju in izvedbi kulturnega programa. S svojim delovanjem popestrijo marsikatero kulturno prireditev, ter s tem prispevajo kamenček v mozaiku kulturnega življenja.
Na športnem področju organizirajo rekreativno igranje odbojke na mivki, ter pohode in družabna srečanja vseh članov društva in ostalih, ki si tega druženja želijo.
Da je društvo res aktivno dokazujejo s številnimi priznanji in pokali. So namreč dobitniki zlate in srebrne značke, srebrnega znaka, Gallusovega in Linhartovega priznanja ter značke, kakor turi raznih jubilejnih priznanj.
MARIJA KRSTIČ iz Ormoža
Leta 1941 je bila gospa Marija s starši izgnana iz Čakovca v Ormož, kjer je z družino nato tudi ostala. Vso delovno dobo je oddelala v Ormožu in s tem prispevala razvoju kraja. Delati je začela na Komunalnem podjetju, nadaljevala v Gradbenem podjetju Ograd in končala na Delavski univerzi. V vseh službah je skrbela za knjigovodstvo in finance.
Sedaj v tretjem življenjskem obdobju gospa Marija še vedno ne miruje. Do nedavnega je kot prekaljena finančnica sodelovala v nadzornih odborih, sedaj pa se aktivno razdaja med upokojenci, neutrudna je v kegljanju s kroglo na vrvici in balinanju. Ni tekmovanja, na katerem ne bi sodelovala v okviru upokojencev.

DRAGO TURIN iz Ormoža
Gospod Drago je bil pobudnik in soustanovitelj Radiokluba Ormož, ki je bil ustanovljen že 21. Junija 1964 leta. Bil je dolgoletni predsednik tega kluba in aktivni član. Radioamaterstvo je tehnična dejavnost , ki se ukvarja z radijsko tehniko in vključuje znanje elektrotehnike, katero g. Drago Turin zagotovo ima. Ormoški radioamaterji tudi svoje znanje posredujejo mlajši generaciji in s tem širijo zanimanje za elektrotehniko med osnovnošolsko mladino. Radioklub Ormož je s svojimi uspehi ponesel ime Ormoža širom po domovini in svetu, najbolj zaslužen za nastanek Radiokluba pa je prav gotovo gospod Drago Turin.

ŠPORTNO DRUTVO PUŠENCI
Športno društvo Pušenci letos praznuje že 20 letnico svojega delovanja. Uradno je bilo ustanovljeno 4. aprila 1995. Društvo je delovalo prej, vendar pod imenom Mladinski aktiv Pušenci. V vseh teh letih je aktivno sodelovalo pri izgradnji vaškega doma Pušenci, kakor tudi športnih igrišč ob domu. Športno društvo Pušenci tudi aktivno sodeluje pri različnih športnih dogodkih v občini Ormož, med drugim je že 18. Leto zapored organiziralo ZIMSKO LIGO ORMOŽ v malem nogometu, v kateri vsako leto sodeluje preko 200 športnikov.

JOŽE BARIN TURICA iz Ormoža
Gospod Jože se je preselil iz Maribora v Ormož leta 1976. V Glasbeni šoli Ormož se je zaposlil kot učitelj harmonike. Takoj se je pridružil Pihalnemu orkestru Ormož, v katerem igra še danes. Je reden član trobilnega kvinteta Glasbene šole Ormož. Kot zborovodja je v naši krajevni skupnosti vodil različne zbore in sicer: Ženski pevski zbor PD Svoboda Ormož, moški pevski zbor PD Svoboda Ormož, mešani pevski zbor PD Svoboda Ormož, ormoški oktet, moški pevski zbor Dobrava, mešani pevski zbor Tovarne sladkorja ORMOŽ. Ustanovil in vodil je tudi Harmonikarsko skupino Holermuos od leta 1997 do leta 2008.
Z vsemi naštetimi skupinami je vsa leta nastopal na koncertih, revijah, proslavah in drugih svečanostih. Na revijah zborov je bilo njegovo delo zmeraj dobro ocenjeno. Za svoje delo je prejel številne strokovne pohvale in priznanja, kar ga je vzpodbudilo k še bolj zagnanemu delu

PLAKETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ
PODJETJE KEV KOVINARSTVO EDI VOLJČ d.o.o.
Začetek opravljanja dejavnosti sega že v leto 1965 in letos praznuje zavidljiv jubilej-50 letnico delovanja družinskega podjetja. Podjetje je v vseh letih delovanja uspešno raslo, se prilagajalo tržnim razmeram ter razvijalo lastno tehnološko znanje.
V vseh letih delovanja so omogočili zaposlitev velikemu številu delavcev, kar je resnično vredno največje pohvale. Podjetje KEV kovinarstvo Edi Voljč d.o.o. velja za eno najuspešnejših podjetij v Ormožu.
Biti podjetnik v današnjem času ni enostavno, biti uspešen na evropskem trgu pa še težje. Za ves vložen trud v zaposlovanje, večletno rast in širjenje proizvodnje ter za nadaljevanje družinske dejavnosti, si podjetje prav gotovo zasluži PLAKETO KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ.

NAZIV ČASTNEGA KRAJANA KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ
EDI VOLJČ iz Hardeka
Edi Voljč je upokojeni obrtnik, dolgoletni predsednik Obrtne zbornice Ormož, ter aktivni obrtnik v občini Ormož. Svojo obrtno dejavnost je začel leta 1965 in je aktivno vodil svojo obratovalnico vse do leta 1993, ko se je upokojil, dejavnost pa statusno prenesel na družbo z omejeno odgovornostjo, ki deluje še danes. Z obrtno dejavnostjo je pričel kot gradbeni klepar. Pričel je z obnovo cerkvenih zvonikov po Sloveniji in Hrvaški. Obnovil je cca 60 stolpov, zgradil tudi nekaj novih in znamenitih objektov, kot so baročne kupole na Ljubljanskem hotelu Union, na katedrali v Gornjem Gradu in Djakovem.
Pozneje je pričel izdelovati kmetijsko mehanizacijo in pričel opremljati farme za vzrejo piščancev. Poslovni prostori so bili iz dneva v dan pretesni, zato je g. Edi pričel z gradnjo nove obrtne delavnice na Hardeku. Pred 38. Leti je g. Edi pričel sodelovati z Gorenjem-štedilniki, s katerimi sodelujejo še danes, kar je zagotovo pokazatelj, da so bili proizvodi, ki jih je izdeloval g. Voljč kvalitetni. Proizvodni program se je vsako leto izpopolnjeval, tako so deli, katere je naš obrtnik izdeloval za Gorenje, bili vgrajeni v stroje, ki so šli na Evropsko tržišče.
Najpomembnejše je, da je gospod Voljč v vseh teh letih obrtništva zaposloval zelo veliko delavcev, izučil zelo dosti vajencev, svoje znanje pa je vsa ta leta podajal tudi svojima sinovoma, ki zelo uspešno nadaljujeta družinsko dejavnost še danes.
Gospod Edi Voljč je tudi ustanovitelj podjetja KEV kovinarstvo Edi Voljč d.o.o., torej sega začetek opravljanja dejavnosti v leto 1965 in letos praznuje zavidljiv jubilej – 50 letnico delovanja v raznih statusnih oblikah družinskega podjetja.
Za dolgoletno uspešno delo na področju obrti in podjetništva, za to, da je postavil trdne temelje obrtni zbornici Ormož, za uspešno podporo, tako podjetjem, kot tudi domačim institucijam ter za uspešno delo v povezovanju lokalnih podjetij in skupnosti s tujimi predstavniki, si Edi Voljč zagotovo zasluži naziv častnega krajana Krajevne skupnosti Ormož.

Plaketo in naziv častnega krajana sta prejela Voljčeva sinova Boris in Andrej, ki danes uspešno vodita podjetje KEV KOVINARSTVO Edi Voljč d.o.o. naprej.

DSCN1807

DSCN1790

Po svečanosti je bila pogostitev za vse, ki so jo pripravile članice Aktiva kmečkih žena Ormož.