Policisti med opravljanjem svojih nalog v zadnjem obdobju zaznavajo povečano število psov, ki se nenadzorovano oziroma brez skrbnika gibljejo na javnem mestu, pri tem pa povzročajo nelagodje in strah pri občanih. Odgovornost za navedena ravnanja živali je na strani skrbnika.

Biti odgovoren skrbnik psa pomeni:

• razumeti potrebe psa in
• zavedati se odgovornosti, ki jih kot skrbnik psa imate do skupnosti/okolice, v kateri živite.

Statistika kaže, da se najpogostejše kršitve zgodijo na cestah in trgih. Najpogosteje kršitelji:
• ne zagotovijo fizičnega varstva nevarnih živali;
• nimajo psa na povodcu;
• nimajo nevarnega psa na povodcu z nagobčnikom ali zaprtega v boksu;
• ne zagotovijo vzgoje in šolanja oz. drugih ukrepov in je žival zato nevarna okolici.

Kršitve omenjenih ravnanj so sankcionirane v Zakonu o zaščiti živali, kjer je za omenjene kršitve predpisana globa od 200 pa vse do 800 € zoper posameznika/skrbnika psa.

Policisti vsem skrbnikom živali svetujemo, da v skladu s predpisi poskrbijo za svoje živali ter s tem bistveno prispevajo k varnosti in boljšemu počutju vseh v skupnosti v kateri živijo.

PRIPRAVILA:
Zvonko Medved, višji policist
in Edvard Cvetko, komandir