,

Občanom, ki so v petek dne 3.6.2011 od Občine Ormož prejeli račune – položnice za prispevek pri priklopu OŠO 2011 z zneskom 150,00 EUR, se zdi, enako kot nam v Listi ZA občino Ormož, da ni osnove za pobiranje prispevka za projekt financiran iz evropskih sredstev.
Prav tako na javnih predstavitvah tega projekta s strani Občine Ormož nikoli ni bilo govora o bilo kakšnem prispevku, vse do sprejema sklepa Občinskega sveta dne 6.12.2010.
Glede na zelo visok zahtevan prispevek s strani Občine Ormož, predvsem v tem kriznem času, z velikim številom nezaposlenih, menimo da se veliko gospodinjstev ne bo odločilo za priklop na izgrajeno širokopasovno omrežje za gospodinjstvo.
Menimo, če se dovolj gospodinjstev ne bo odločilo za priklop, lahko to pomeni nedoseganje razpisnih pogojev minimalnega števila gospodinjstev na enoto števila prebivalcev, ter na osnovi tega neizpolnjevanje pogojev za sofinanciranje. Tako se lahko zgodi, da bo morala občina prejeti denar vračati. Prav tako bo treba pokriti stroške vgrajenih omaric. Odvisno pa kdo ?! Posamezni občani zagotovo ne, saj podpis služnostne pogodbe ni zaveza za priključitev na GVO.
Iz računa – položnice je razbrati tudi datum storitve: 30.05.2011 – 31.10.2011, kar verjetno pomeni, da bo storitev priklopa izvedena šele v terminu do meseca oktobra 2011. Glede na to bi bilo smiselno občanom omogočiti plačilo računa na obroke. Enako kot je to storila občina Središče ob Dravi, medtem ko se občina Sveti Tomaž za pobiranje prispevka ni odločila, verjetno iz razumljivih razlogov glede na razpisne pogoje in rizik, da ji ne bo treba vračati prejetega evropskega denarja.
V imenu občanov, ki so se že obrnili na nas s prošnjo za mnenje glede prejetih računov za prispevek pri priklopu OŠO 2011, pozivamo še ostale občane, da se v primeru nestrinjanja pridružijo k naši pobudi za pripravo reklamacije in pritožbe, ki jo bomo vložili na pristojne organe. V ta namen zbiramo podpise nestrinjanja oz. podpore pobude, zato nas kontaktirajte na lista.za.ormoz@gmail.com .

mag. Boštjan ŠTEFANČIČ

Lista ZA občino ORMOŽ