Ponedeljek, 28.01.2013
16.00: Neposreden prenos 20.seje Občinskega sveta Ormož

torek, 29.01.2013
10.00: Iz našega konca:
MED NAMI POVEDANO:
Mirko Kosi (Predsednik Združenja pridelovalcev
sladkorne pese)
16.00: Iz našega konca:
MED NAMI POVEDANO:
Mirko Kosi (Predsednik Združenja pridelovalcev
sladkorne pese)
18.00: Kronika PETV PTUJ
19.00: Koncert učencev GŠ ORMOŽ (24.januar)
20.05: MED NAMI POVEDANO:
Mirko Kosi (Predsednik Združenja pridelovalcev
sladkorne pese)
21:00: IZ ARHIVA:
Posnetek koncerta ob
90 obletnici PO Ljutomer

Sreda, 30.01.2013
15.00: Kronika Ptuja PeTV
16.00: Izbor CaTV Gorišnica
Kronika Gorišnice
17.00: Moč glasbe nas združuje IV.del
20.05: Iz našega konca:
ŠPORT

Četrtek, 31.01.2013
16.00: Iz našega konca: ŠPORT
19.00: Iz našega konca: AKTUALNO
Predstavitev študije o izvedljivosti
projekta o ponovni oživitvi sladkorne industrije v
Sloveniji
21.00: Iz našega konca:
UTRIP ORMOŽA (informativna oddaja)
22.10: POLKA MAJOLKA

Petek, 01.02.2013
10.00: Iz našega konca:
UTRIP ORMOŽA (informativna oddaja)
16.00: Iz našega konca:
UTRIP ORMOŽA (informativna oddaja)

19.00: POLKA MAJOLKA
20.05: Iz našega konca: ŠPORT

Sobota, 02.02.2013
15.00: Kronika Ptuja PeTV
16.00: Izbor iz CaTV Gorišnica
Kronika Gorišnice
18.00: Iz našega konca:
UTRIP ORMOŽA (informativna oddaja)
20.05: Iz našega konca: ŠPORT

Nedelja, 03. 02.2013
 09.00: Iz našega konca:
MED NAMI POVEDANO:
Mirko Kosi (Predsednik Združenja pridelovalcev
sladkorne pese)
10.00: AKTUALNO:Predstavitev študije o izvedljivosti
projekta o ponovni oživitvi sladkorne industrije v
Sloveniji
12.00: Posnetek 20.seje Občinskega sveta Ormož – 1.del

16.00: Koncert učencev GŠ ORMOŽ (24.januar)
18.00: Iz našega konca:
UTRIP ORMOŽA (informativna oddaja)
19.00: Iz našega konca: ŠPORT
22.30: Moč glasbe nas združuje III. Del